Werkteam

De dagelijkse werking van EnerGent berust bij een werkteam.

Dat team bestaat uit vrijwilligers die de oprichting van EnerGent uitwerkten. Het team neemt, ook na de officiële oprichting, de dagelijkse werking op zich, nog steeds grotendeels op vrijwillige basis. Wil je zelf meewerken, laat het ons dan zeker weten.

 

John Vandaele, coördinatie & communicatie

Jeroen Baets, coördinator Wijkwerf & adviseur zonneprojecten

Carl Uytterhaegen, adviseur projecten

Pieter Verbeek, adviseur energiebeleid

Mathias Bienstman, adviseur klimaat

Chris Vandaele, economist

Walewein Muylle, adviseur techniek

Luc Meskens, adviseur zonneprojecten en windprojecten

Lina Avet, adviseur energie-efficiëntie

Stefaan Claeys, adviseur strategie

Wouter Deprez, participerend observator

Lieven Demolder, adviseur hernieuwbare energie

Steven Van Hecke, adviseur-architect Wijkwerf & adviseur bouwtechniek

Jan Schelfaut, ontwikkelen zakelijke modellen

Ann Vantournhout, communicatie

Bart Van Kerkhove, communicatie

Luc Goethals, (financiële) administratie

Gerbrand Nootens, adviseur ICT

Wouter Debie, adviseur ICT

Peter Van Severen, adviseur ondernemingen