Registratie aandelen

 

EnerGent investeert het geld van zijn vennoten in duurzame energieprojecten en energiebesparing.
 


 

 
1 Aandelen 2 Contactgegevens 3 Bevestiging 4 Voltooid


 

Waarom zou u investeren in EnerGent?

 
...omdat u graag wil dat er iets nuttigs met uw spaargeld gebeurt
...omdat u vindt dat de lusten én lasten van hernieuwbare energie eerlijk verdeeld moeten worden
...omdat u graag wil dat uw spaargeld wat meer opbrengt
...omdat u graag wil dat er meer gebeurt tegen klimaatverandering
...omdat de burgers meer betrokken moeten zijn bij de productie van hernieuwbare energie.
...omdat de overgang naar duurzame energie sociaal moet verlopen
...omdat we als burgers meer vat moeten hebben op onze energieproductie....
 

Veel goede redenen dus


Toch willen we er u op wijzen dat u via EnerGent direct in reële hernieuwbare energieproductie of energiebesparing investeert. Het rendement daarvan hangt van vele factoren af. De coöperatie probeert uiteraard verstandige keuzes te maken, maar heeft niet alle factoren in de hand. Als bijvoorbeeld de overheid de regels wijzigt, kan dat het rendement veranderen. De investering behelst dus steeds enig risico. Daarom is het risicovol om te veel spaarcenten in één enkel project te investeren.

In het huidige beginstadium waarin EnerGent interessante voorstellen onderzoekt, raden we de geïnteresseerden aan tussen één en vijf aandelen te kopen (1). Zodra er concrete projecten voorliggen, kan u meer investeren. 

Na betaling en registratie ontvangt u elektronisch uw aandeel.

Lees zeker ook even onze statuten na omdat u die door de aankoop van een aandeel onderschrijft.

Ervaart u problemen bij het aankopen van aandelen op deze pagina's ? Contacteer ons: info@energent.be.

 

Aandelen
 • De waarde van één aandeel bedraagt 100 euro
 • Het aantal aandelen per coöperant is op dit moment beperkt tot 30 aandelen. We geven liever de kans aan een groot aantal mensen om aandeelhouder te worden
 • Alle aandeelhouders hebben 1 stem op de algemene vergadering van EnerGent cvba
 • Er zijn geen instap- of uitstapkosten
 • De aankoop gaat in vanaf de dag dat het bedrag op onze rekening is gestort
 • U krijgt een ondertekend aandeelhoudersbewijs en de statuten doorgestuurd
 • Uitstappen kan pas na het vijfde jaar nadat een aandeel is aangekocht
 • Het maximale dividend voor een erkende coöperatie is beperkt tot 6%. Tot 190€ is dit dividend vrijgesteld van roerende voorheffing
 • Een coöperatie is een bedrijf, de opbrengst is dus afhankelijk van de resultaten.
 • Investeren in aandelen is een risicobelegging, de aansprakelijkheid voor een coöperant is beperkt tot zijn inleg.

   


Vul hierboven het aandelenbedrag in waarvoor je je wenst in te schrijven. Per schijf van 100€ schrijf je in voor één aandeel.

Wens je dus 2 aandelen? Vul hierboven dan 200€ in.

(1) Geïnteresseerden kunnen nog altijd vennoot worden met evenwel een maximum van vijf aandelen
Zodra er voor een concreet project meer geld nodig is, doen we een nieuwe oproep.