Registratie aandelen

 

EnerGent investeert het geld van zijn vennoten in duurzame energieprojecten en energiebesparing.
 


 

 
1 Aandelen 2 Contactgegevens 3 Bevestiging 4 Voltooid


 

Waarom zou u investeren in EnerGent?

 
...omdat u graag wil dat er iets nuttigs met uw spaargeld gebeurt
...omdat u vindt dat de lusten én lasten van hernieuwbare energie eerlijk verdeeld moeten worden
...omdat u graag wil dat uw spaargeld wat meer opbrengt
...omdat u graag wil dat er meer gebeurt tegen klimaatverandering
...omdat de burgers meer betrokken moeten zijn bij de productie van hernieuwbare energie.
...omdat de overgang naar duurzame energie sociaal moet verlopen
...omdat we als burgers meer vat moeten hebben op onze energieproductie....
 

EnerGent zoekt nieuw kapitaal - oproep


Drie jaar na de start van de burgercoöperatie is er veel werk verzet door een grote groep van enthousiaste medewerkers, vennoten, en oprichters-bestuurders (meer hierover onder ‘Projecten’ en ‘Denk mee’). We verwachten in de komende maanden verschillende perspectieven waarbij de eerste echte ‘productie-investeringen’ eraan komen!

Daarom besliste de raad van bestuur om een nieuwe kapitaaloproep te doen aan alle geïnteresseerden, en wel volgens onderstaande regels:

 

Regels
 • Er wordt gebruik gemaakt van de wettelijke regeling van de ‘Tax Shelter voor startende kmo’s’

 • Er wordt maximaal 1 miljoen euro opgehaald met deze openbare oproep

 • Aandelen worden aangeboden in pakketten per 4 aandelen

 • Natuurlijke personen die (een veelvoud van) 4 aandelen kopen, verwerven een fiscaal voordeel van 45% op 1 van deze 4 aandelen. Per pakket ontvangt u volgend jaar een fiscaal attest voor 1 aandeel, waarmee u dus 45,00 euro belastingvermindering kan bekomen bij afrekening van uw personenbelasting

 • Per pakket van 4 aandelen wordt een administratiekost van 10,00 euro aangerekend voor de opvolging van deze campagne

 • Deze uitzonderlijke aanbieding begint op 16 oktober en eindigt zodra het bedrag van de beoogde kapitaalverhoging is bereikt, en ten laatste op 30 november 2017

 

Opgelet : Investeren is altijd een risico nemen !
 

Het is de bedoeling dat EnerGent dit kapitaal rechtstreeks investeert in projecten van reële hernieuwbare energieproductie of –besparing. Het rendement daarvan hangt af van vele factoren, en de coöperatie heeft niet alle factoren in de hand. Wanneer bijvoorbeeld een overheid regels wijzigt, kan dat ook het rendement van onze investeringen veranderen.

Daarom is het risicovol om te veel spaarcenten in één project te investeren.

Geïnteresseerd ? Registreer je aankoop (zie onderaan deze pagina en volgende). Na registratie en overschrijving van (een veelvoud van) 410,00 euro ontvangt u elektronisch uw aandeelbewijs.

Lees zeker ook even onze statuten na omdat u die door de aankoop van een aandeel onderschrijft.

Ervaart u problemen bij het aankopen van aandelen op deze pagina's ? Contacteer ons: info@energent.be.

 

Aandelen
 • De waarde van één aandeel bedraagt 100 euro.
 • Een coöperant kan te allen tijde hoogstens 50 aandelen bezitten, voor een totaal bedrag van 5.000 euro. We geven liever de kans aan een groot aantal mensen om aandeelhouder te worden.
 • Alle aandeelhouders hebben 1 stem op de algemene vergadering van EnerGent cvba, ongeacht hun aantal aandelen.
 • Er zijn geen instap- of uitstapkosten. Voor deze kapitaalronde wordt per aankoop van 4 aandelen een administratiekost van 10,00 euro aangerekend.
 • De aankoop gaat in vanaf de dag dat de registratiegegevens zijn ingevuld en het bedrag op onze rekening is gestort.
 • U krijgt een ondertekend aandeelhoudersbewijs en de statuten doorgestuurd.
 • Uitstappen kan pas na het vijfde jaar nadat een aandeel is aangekocht.
 • Het maximale dividend voor een erkende coöperatie is beperkt tot 6%. Tot 190 euro is dit dividend vrijgesteld van roerende voorheffing.
 • EnerGent is een (sociale) onderneming. Winst (en eventueel dividend) is dus afhankelijk van de resultaten.
 • Investeren in aandelen is een risicobelegging, de aansprakelijkheid voor een coöperant is beperkt tot zijn inleg.

   


Vul hierboven het aankoopbedrag in (aandelen + administratiekosten) waarvoor je je wenst in te schrijven. Per schijf van 410 euro schrijf je in voor 1 pakket van 4 aandelen inclusief kosten.

Wens je dus b.v. 2 pakketten aan te kopen? Vul hierboven dan 820 euro in. Je stort vervolgens dit bedrag op de rekening van EnerGent.

 

CAPTCHA
Gelieve hieronder aan te vinken.