Waarom organiseren burgers energiecoöperaties?

Er zijn verschillende inhoudelijke redenen om te investeren in hernieuwbare energie.

De klimaatverandering, de eindigheid van alle vormen van fossiele energie, de kostprijs van fossiele energie, … dit zijn allemaal redenen waarom er moet geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie. Naast deze inhoudelijke redenen zijn er nog andere en die hebben te maken met het idee van een coöperatieve. Burgers die participeren in een eigen energiecoöperatie gaan bewuster om met energie. Zij hebben een band met de energieprojecten en halen hieruit voldoende motivatie om energiebewuster te leven. Zo ontstaat er een groter draagvlak voor een transitie naar een meer duurzame samenleving. Burgers die participeren in een eigen energiecoöperatie willen medezeggenschap over de investeringen en de stroomprijs. Zo beseffen coöperanten de gevolgen van een hoog dividend voor de stroomprijs. Hierdoor kunnen coöperanten een juiste prijs en beter investeringsbeleid ontwikkelen.

Energiecoöperaties maken ook heel bescheiden investeringen mogelijk. Mensen kunnen een enkel aandeel van pakweg 200 euro kopen en dat zelfs in schijven afbetalen. Op die manier kan je heel veel mensen bij de energietransitie betrekken, én vergroot je het draagvlak voor bijvoorbeeld windmolens die toch vaak gecontesteerd worden: veel mensen hebben er immers niet alleen de lasten van maar ook enige lusten. Burgercoöperaties maken gebruik van het aanwezige kapitaal om dit terug te investeren in de eigen gemeenschap: niet enkel in projecten van hernieuwbare energie, maar ook in projecten ten voordele van de lokale gemeenschap.

In Duitsland wordt de Energiewende echt gezien als een middel om aan lokale waardeschepping te doen: niet alleen omdat het lokaal banen schept, ook het feit dat de opbrengst van kredieten en dividenden op geld van plaatselijke burgers en banken in de regio blijft, wordt daarbij in rekening gebracht. In Duitsland is het ook zo dat de financiële crisis een belangrijke verklaring is voor de golf van energiecoöperaties. Doordat de hoge rendementen die de financiële sector voor de crisis leek te garanderen, nu zijn weggesmolten, worden de bescheidener rendementen van drie of vier procent die de energiecoöperaties bieden, nu als aantrekkelijk ervaren. Door de crisis zijn burgers zich ook meer bewust van het feit dat hun geld vaak in allerlei schimmige producten werd belegd, en is het aantrekkelijker je spaargeld lokaal, transparant en nuttig te kunnen beleggen.