Wat is het verschil tussen rechtstreekse en onrechtstreekse burgerparticipatie?

Vandaag kennen we verschillende soorten coöperaties. Het verschil tussen burgercoöperaties en andere is de band tussen coöperant en de coöperatie. We spreken van rechtstreekse en onrechtstreekse participatie.

Participatie is goed, rechstreekse participatie is nog beter.

In een systeem van rechtstreekse participatie is de coöperatie zelf eigenaar of mede-eigenaar van bijvoorbeeld de windmolen. Dit betekent dat de aandeelhouders via de algemene vergadering het beleid van de coöperatie kunnen sturen. Zij beslissen mee over de winstverdeling, de investeringen, de stroomprijs, de maatschappelijke meerwaarde, … Als de windmolen is afgeschreven, kunnen ze mee genieten van het hogere winstniveau dat de windturbine genereert.

Dit is vaak niet het geval bij onrechtstreekse participatievormen. Bij de onrechtstreekse participatie geven de coöperanten alleen maar een lening aan de werkelijke eigenaar van het windpark. Dat biedt deze coöperanten wel een financieel rendement maar geen zeggenschap. Vaak is de lening afbetaald op het moment de windmolen is afgeschreven, en het rendement fel de hoogte in gaat: op dat moment kunnen deze onrechtstreekse coöperanten niet meer mee genieten van het rendement. Bovendien hebben ze ook geen zeggenschap over het sturing van het bedrijf en kunnen ze niet mee bepalen wat de stroomprijs is, of het winstaandeel. De onrechtstreekse participatie kunnen we het best vergelijken met een financieel product op de markt. Coöperaties die werken met onrechtstreekse participaties, bieden de deelnemers een veel bescheidener vorm van inspraak en betrokkenheid.

EnerGent kiest resoluut voor rechtstreekse burgerparticipatie.