Algemene vergadering op 18 april

De eerste algemene vergadering van EnerGent vindt plaats, zoals de statuten bepalen, op 18 april. De raad van bestuur nodigt alle vennoten uit om 10.30 uur in de Herberg Macharius, Voorhoutkaai 43+ in 9000 Gent. Op de agenda staan volgende punten:
  
      1. Goedkeuring van de jaarrekening 2014
      2. Kwijting van de bestuurders
      3. Benoeming van nieuwe bestuurders
      4. Bespreking van de werking

Inschrijven hoeft niet. De jaarrekening kan één week vooraf toegestuurd worden aan wie erom verzoekt: info@energent.be.
Elke aandeelhouder heeft één stem op de algemene vergadering. Wie niet aanwezig kan zijn, kan een andere vennoot een volmacht geven, door een schriftelijke verklaring mee te geven. Elke aanwezige mag slechts één volmacht gebruiken.