Ben Bleys coördineert de Wijkwerf

Om de 'Wijkwerf' (zie hierboven) technisch te coördineren en op te volgen heeft EnerGent Ben Bleys in dienst genomen.   Ben zal, in overleg met EnerGent, de Buren van de Abdij, en de betrokken middenveldorganisaties, de informatieve en andere bijeenkomsten opzetten en invullen. Hij zal samen met het werkteam-Wijkwerf van EnerGent de beste aannemers mee selecteren. En hij zal vooral de dossiers opvolgen.

Ben Bleys was actief in de communicatie van de milieubeweging en de politiek: hij werkte voor de Bond Beter Leefmilieu (BBL), op een ministerkabinet, in de partijcommunicatie,... en hij heeft zelf een uitgebreide verbouwing achter de kiezen.

Ben werkt halftijd voor de Wijkwerf van EnerGent. Hij is telefonisch te bereiken op 0468/286 123 en op het e-mailadres: wijkwerf@energent.be. Heb je interesse om mee te doen, neem dan vrijblijvend contact met hem op.

Ben Bleys houdt zitdagen in Herberg Macharius.

Op woensdag, van 13u30 tot 16u30, te beginnen vanaf 4 november.

Om de veertien dagen op zaterdag, 13u30-16u30, te beginnen vanaf 7 november.