Bouw windpark Melle aangekondigd

Op 21 oktober 2015 kondigden EnerGent en Eneco met een gezamenlijke persconferentie officieel de realisatie van twee windturbines langs de E40 te Melle aan. Nu de nodige vergunningen en overeenkomsten er zijn, kan de effectieve bouw normaliter in het najaar van 2016 van start gaan, wat zou betekenen dat de windmolens begin 2017 draaien. Eneco richt hiertoe een projectvennootschap op, die het volle bouwrisico draagt. Als de turbines zijn opgeleverd, stapt EnerGent in voor minstens 20 percent. Het wordt een tot dusver unieke vorm van burgerparticipatie, die perfect past in het windplan van de provincie Oost-Vlaanderen. (lees hier het volledige persbericht)