Adviescomité


Het adviescomité van EnerGent doet wat het zegt te doen: advies geven aan EnerGent.

Tevens willen we met de diverse samenstelling van het comité aangeven dat EnerGent een pluralistische organisatie is die openstaat voor mensen van zeer diverse pluimage. EnerGent komt niet uit een enkele zuil of politieke overtuiging. We willen graag mensen uit alle hoeken en kanten van de samenleving aanspreken en betrekken.

Het adviescomité bestaat momenteel uit volgende personen :
 

Johan Albrecht, professor economie, Itinera

Herman Balthazar, eregouverneur Oost-Vlaanderen,

Frank Beke, ex-burgemeester Gent

Peter Bosmans, afgevaardigd bestuurder Febecoop, Federatie Belgische Coöperaties

Marc Buysse, secretaris ACV Gewest Gent-Eeklo

Frans De Clerck, ex-directeur Triodos België

Lieven Denys, jurist, professor VUB

Vera Dua, voorzitter Bond Beter Leefmilieu

Andries Gryffroy, Vlaams parlementslid en ondernemer energiesector

Wim Soetaert, professor industriële biotechnologie, directeur Bio Base Europe Pilot Plant

Leen Van Den Neste, voorzitter van het directiecomité van VDK Spaarbank

Koert Van Espen, kernlid van de denktank Liberales, consultant

Oscar Van Rompay, acteur NTGent