Algemene Vergadering


De Algemene Vergadering (A.V.) bestaat uit alle vennoten (of comparanten) en bepaalt de grote lijnen van de beleidskeuzen die genomen worden door de coöperatie.

 

Datum

De Algemene Vergadering komt minstens één maal per jaar bijeen op de derde zaterdag van april.

 

Bijeenroeping

De uitnodiging tot de Algemene Vergadering gebeurt langs elektronische weg via de e-mail van de comparant bij ons bekend en via de website. Wie erom verzoekt, kan de uitnodiging ook per brief ontvangen.

De uitnodiging wordt samen met de agenda minstens drie weken voor de Algemene Vergadering opgestuurd.

 

Volmacht

Indien u die dag niet aanwezig kunt zijn, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot.

Wens je je te laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde vennoot, download dan hieronder het daartoe bestemde volmachtsformulier dat je ondertekend meegeeft met de vennoot die jou zal vertegenwoordigen.

Elke vennoot kan slechts één andere vennoot wettig vertegenwoordigen.

(download volmachtsformulier)