Coöperanten

De coöperanten vormen de basis van een coöperatie en dus ook van EnerGent.

Zonder hen kan een coöperatieve niet bestaan. Door het samen investeren wordt aan de coöperanten de kans geboden om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie en energiebesparing die voor hen anders onbereikbaar zouden zijn. Ze ontvangen daarvoor een billijke vergoeding en steunen daarnaast de sociaal-ecologische doelstellingen van de energiecoöperatie.

De coöperanten hebben inspraak in de coöperatie via de Algemene Vergadering. Door het principe één stem per aandeelhouder hebben de kleine vennoten dezelfde stem als de grotere vennoten.

  • De waarde van één aandeel bedraagt 100 euro.
  • Het aantal aandelen per coöperant is te allen tijde beperkt tot 50 aandelen. We geven liever de kans aan een groot aantal mensen om aandeelhouder te worden.
  • Alle aandeelhouders hebben 1 stem op de algemene vergadering van EnerGent cvba.
  • Er zijn geen instap- of uitstapkosten.
  • De aankoop gaat in vanaf de dag dat het bedrag op onze rekening is gestort.
  • U krijgt een ondertekend aandeelhoudersbewijs en de statuten doorgestuurd.
  • Uitstappen kan pas na het vijfde jaar nadat een aandeel is aangekocht.
  • Het maximale dividend voor een erkende coöperatie is beperkt tot 6 procent. Tot 190 euro is dit dividend vrijgesteld van roerende voorheffing.
  • Een coöperatie is een bedrijf, de opbrengst is dus afhankelijk van de resultaten.
  • Investeren in aandelen is een risicobelegging, de aansprakelijkheid voor een coöperant is beperkt tot zijn inleg.