Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens vijf leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering.

De duur van het mandaat van een bestuurder is drie jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar.

 

Samenstelling

John Vandaele, journalist (voorzitter)

Pieter Verbeek, adviseur milieu en energie Vlaams ABVV

Carl Uytterhaegen, ondernemer

Stefaan Claeys, projectmedewerker duurzaam bouwen bij Gents Milieufront/MilieuAdviesWinkel

Chris Vandaele, sociaalrechtelijk inspecteur Werk en Sociale Economie Vlaanderen

Walewein Muylle, adj.-scheepvaartinspecteur Waterwegen en Zeekanaal nv; voorheen aftersales engineer Organic Waste Systems

Lina Avet, afdelingshoofd Technisch Bureau en Energiebeleid UGent, ingenieur

Eric Antoons, directeur exploitatie Parkwind nv, voorheen directeur SPE en EDF-Luminus

Herwig Onghena, zakelijk leider Les ballets C de la B vzw

Freek Van Loo, kredietanalist VDK Spaarbank nv

Koen Schoors, professor economie UGent

Luc Goethals, zelfstandig boekhouder vzw's

Luc Meskens, projectleider Farys

Tom Malfait, advocaat bij LDR Advocaten in Omgevingsrecht

 

Bevoegdheden

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.