Denk mee / Doe mee

EnerGent is een work in progress dat steunt op de inzet en creativiteit van vele mensen. Misschien kunt ook u wel uw steentje bijdragen tot…

 

Gent zonnestad

Er liggen nog heel veel Gentse daken te wachten op zonnepanelen om groene stroom te produceren in onze stad. Help ons dat potentieel beter waar te maken. Hetzij door zelf panelen te leggen, hetzij door buren, vrienden of kennissen te wijzen op de mogelijkheid om via EnerGent sociaal-ecologisch verantwoorde zonnepanelen tegen een scherpe prijs op hun dak (4.000 euro voor een doorsnee particulier dak) te leggen. Of door in uw straat een zonnedynamiek te ontketenen. Of door te zoeken naar grote daken op een gebouw met een groot energieverbruik (meer dan 15.000 kWh). Of door mee te investeren in grotere zonneprojecten. Of door mee na te denken hoe we de zon voor iedereen kunnen doen schijnen, ook voor mensen zonder eigen dak en/of zonder spaarcenten.

 

Wijkwerf!

Veel Gentse woningen kunnen veel beter worden geïsoleerd. Wijkwerf wil daartoe bijdragen door daken, vensters en gevels beter te isoleren. Wijkwerf maakt dat mogelijk door de mensen te ontzorgen: omdat wij goede aannemers selecteren en de werf opvolgen, zijn er minder zorgen voor de klant. En minder kosten want we onderhandelen voor een goeie prijs.

Meewerken met Wijkwerf kan door zelf uw woning via de Wijkwerf beter te isoleren. Door vrienden, buren of kennissen te wijzen op het bestaan van de Wijkwerf. Door in uw straat of buurt een isolatiegolf op gang te brengen. Door met een wijkorganisatie de Wijkwerf naar uw wijk uit te nodigen en er samen een succes van te maken.

Wijkwerf heeft een halftijdse werknemer in dienst die betaald wordt met overheidssubsidies. De dienst wij leveren, betaalt zichzelf niet terug omdat we per werf slechts een kleine marge aanrekenen: vijf procent per werf, met een maximum van 500 euro per werf.

 

onze zoektocht naar projecten

EnerGent is immer op zoek naar projecten van productie van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Als u mogelijkheden ziet in die richting, laat het ons weten. EnerGent is in de loop der jaren een huis met meerdere kamers geworden. Verschillende (doorgaans vrijwillige) medewerkers hebben zich toegelegd op een eigen ‘specialisatie’.

 

werking EnerGent

Als u suggesties hebt over hoe we onze werking, meer in het algemeen, kunnen verbeteren, deel ze ons alstublieft mee (we zijn er allerminst van overtuigd dat we alles beter wetenwink). Bovendien vergt de algemene werking - administratie, communicatie in brede zin, informatica,… - heel wat inzet. Momenteel zou een vormgever zich over de website van de zonnecampagne kunnen buigen. Mocht u zich geroepen voelen om een handje toe te steken, contacteer ons.