Eeklo en Maldegem eisen 50 procent!

De gemeentes Eeklo en Maldegem hebben onlangs beslist dat de lokale besturen en de burgers niet voor twintig maar voor vijftig procent rechtstreeks moeten kunnen participeren in windparken. Ze vertrekken daarbij vanuit de ook door EnerGent gedeelde visie dat de wind een gemeenschappelijk goed is en dus de gemeenschap – en niet een beperkt aantal aandeelhouders - ten goede moet komen. 

Daarom eist Eeklo dat er bovenop die participatie ook per windturbine jaarlijks 5.000 euro naar een fonds voor de omwonenden gaat, en evenveel naar de betrokken gemeente. Volgens Eeklo laat deze aanpak toe om over de komende twintig jaar minstens 65 miljoen euro in de lokale economie van Eeklo en Maldegem te houden. Dat is betekenisvol voor een sociaal-economisch kwetsbare streek als het Meetjesland. Voor de hele provincie Oost-Vlaanderen zou deze aanpak liefst 780 miljoen euro in het lokale sociaal-economische weefsel pompen.

Eeklo hoopt dat de provincie deze sociaal-maatschappelijke voorwaarden in haar vergunningenbeleid opneemt. De gemeenteraad besliste er UNANIEM dat hij geen ontwikkelaars op het grondgebied zal toelaten die niet aan die voorwaarden voldoen.