Energent

Een windturbine van iedereen

Documenten project

We krijgen rond dit project veel vragen binnen van burgers. Hieronder vind je twee documenten met details over dit project.

  • Een document met een beschrijving van het project en de metingen en voorspellingen vind je hier >>> (link).
  • Een document veel antwoorden op veelgestelde vragen vind je hier >>> (link).

Heb je vragen over dit project? Contacteer ons via info@energent.be of via Facebook.

Inleiding

OpWINDend!  Ons project rond de meest participatieve windturbine van de Gentse regio (tot nu toe) gaat van start.

Dit najaar start Energent zijn werkzaamheden rond de vergunning voor de bouw  van een windturbine in de industriezone nabij het klaverblad van de E17/E40. Energent en Ecopower verwierven er samen een recht van opstal om op gronden van de Universiteit Gent, meer bepaald het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen, een windturbine te plaatsen.. Voor UGent was rechtstreekse burgerparticipatie een belangrijk toekenningscriterium.

  

  

Energent en Ecopower worden elk voor de helft eigenaar van de turbine, al is het mogelijk dat de universiteit later voor dertig procent participeert. Zelfs in dat laatste geval blijft de turbine voor zeventig procent eigendom van de burgers – dat betekent dus dat een deel van de gegenereerde winst verdeeld wordt onder alle vennoten. Sowieso willen we ook de omwonenden de eerste kans bieden om te participeren. In lijn met het energielandschap van de provincie Oost-Vlaanderen zal onze turbine tevens elk jaar 5.000 euro in een omgevingsfonds storten dat door de omwonenden naar eigen inzicht kan gebruikt worden om hun leefomgeving te verbeteren.

Voor en door burgers

Groene stroom voor Gentse regio

Maar zover zijn we nog niet. We moeten eerst een vergunning verwerven. Daarbij zoeken we de steun van zoveel mogelijk burgers. We willen graag tonen dat er in Gent en Merelbeke heel wat mensen voor dit project gewonnen zijn.

In deze tijd van klimaatverandering moet de Gentse regio immers meer en meer in zijn eigen hernieuwbare energie voorzien. Deze windmolen is een stap in die richting: hij kan stroom leveren voor 4200 gezinnen. 

Verwachte jaarlijkse productie 8.500.000 kWh
Aantal gemiddelde huishoudens 4.200
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Investering Energent 1.000.000 euro (indien UGent mee investeert)
Aantal aandelen Energent 100.000
Bouwjaar/ingebruikname 2022

Technische gegevens