EnerGent blij met Klimaatzaak

Elf  Bekende Vlamingen dreigen ermee onze overheid voor het gerecht te dagen omdat ze te weinig doet tegen de klimaatverandering. EnerGent vindt dat een goeie zaak: er is dringend meer druk nodig op de Belgische overheidsketel. Dat zeggen we niet zomaar.

We hebben immers zelf onlangs vastgesteld dat niemand bij de overheid ons kan vertellen of grote installaties van zonne-energie in 2017 – als er een netvergoedingstarief wordt ingevoerd – nog rendabel zullen zijn. Niemand kan ons vertellen hoe hoog dat tarief zal zijn, of op welke basis het zal worden gebaseerd. Om die reden hebben we onlangs nog de onderhandelingen over een project opgeschort. Begrijp ons niet verkeerd: wij vinden het normaal dat ook producenten van zonne-energie betalen voor het gebruik van het net, maar aanhoudende onduidelijkheid over het netvergoedingstarief en over de ondersteuningsmechanismen voor groene stroom, werkt verlammend.

Een heldere beleidsvisie en een stabiel investeringskader is het minste wat je van de overheid kan verwachten: energie-investeringen zijn immers lange termijninvesteringen en die doe je niet als er geen duidelijkheid is. Of als de voorwaarden veranderen zodra er een nieuwe regering aantreedt.

Dus: alstublieft overheid, voeg de daad bij het woord. België verbond er zich toe dertien procent van zijn finaal energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2020,  maar waar is het consequent duurzame beleid om dat waar te maken? Dat is de boodschap van de Klimaatzaak en die ondersteunen wij volmondig