EnerGent bouwt eerste grote zonnepaneleninstallatie op wijkgezondheidscentrum De Kaai

Het wijkgezondheidscentrum De Kaai betrekt vanaf 20 januari een nieuw gebouw in de Maisstraat. Het oude pand in de Francisco Ferrerlaan werd te klein. EnerGent heeft er begin januari zonnepanelen geïnstalleerd. Voor EnerGent Gent is het de eerste grote installatie. Een belangrijke stap in de groei van de coöperatieve. 

Dave Ceule is coördinator van het wijkgezondheidscentrum waar een team van 28 mensen werkt: artsen, kinesisten, verpleegkundigen, diëtisten, een maatschappelijk werker.

Bij wijkgezondheidscentrum De Kaai kunnen inwoners uit de Bloemekenswijk en een deel van de inwoners uit Mariakerke en Wondelgem terecht.  Het centrum telt vandaag 3.000 patiënten. In het nieuwe gebouw is een groei tot 4.000 patiënten mogelijk.

“Als organisatie zijn we in onze werking bewust met het milieu bezig. Het stond vast dat we voor onze energievoorziening groene stroom wilden. Toen EnerGent aanklopte, was er vlug een akkoord. EnerGent is een goed initiatief en we staan achter het idee van een coöperatieve”, vertelt hij.

Daarnaast vinden ze het bij De Kaai ook belangrijk dat EnerGent gegroeid is vanuit een buurt. “Buurtontwikkeling is heel belangrijk, hoort bij de filosofie van een wijkgezondheidscentrum”, zegt Ceule.

Vzw De Kaai had niet voldoende budget om bovenop de bouwkosten een zonnepaneleninstallatie te bekostigen. De formule die EnerGent voorstelde, was zeer welkom. EnerGent plaatst de installatie en blijft eigenaar. Vzw De Kaai is huurder.

EnerGent bouwt er een 15 kWp (kilowattpiek)-installatie, met een omvormer van 10 kWp en een terugdraaiende-teller-systeem.  De omvormer zet de energie geproduceerd uit zonnepanelen om naar energie die compatibel is met huishoudtoestellen. Er komen 56 zonnepanelen die jaarlijks minstens 12.880 kWh (kilowattuur) aan groene stroom zouden moeten leveren.

“Met die installatie kunnen we niet in energie voorzien voor het hele gebouw, maar we hopen er het warmwaterverbruik van de kabinetten mee te kunnen garanderen. Bovendien zal die groene stroom nog iets goedkoper zijn”, zegt Dave Ceule.

Het nieuwe gebouw van de Kaai is geen passief gebouw, maar wel energiezuinig gebouwd. Het verbruik zal zeer laag zijn. “We hadden al een stuk grond gekocht en door een grondruil met stad Gent konden we ons gebouw beter inplanten. Erachter komt een buurtpark. Op deze manier krijgen we meer groen in de omgeving en hebben we een energiezuinig gebouw, mede dankzij EnerGent.” (kvk)