EnerGent: een stand van zaken

Beste EnerGentenaars,

voor de meesten van jullie is het al enige tijd geleden dat jullie iets van EnerGent gehoord hebben. We zijn echter niet dood en begraven, wel integendeel. De stuurgroep, ontstaan na de eerste infovergaderingen, heeft het concrete werk van de oprichting opgestart waarbij de voorbije maanden veel werk achter de schermen is verricht. Vele avonden is er gewerkt aan de statuten, ieder punt en elke komma is besproken, uren is er overlegd over wat EnerGent kan betekenen en hoe de coöperatie zal werken. Er is trouwens een adviescomité (http://energent.be/de-cooperatie/adviescomite) opgericht dat onze diversiteit moet belichamen en ons goede raad moet geven. We hopen dat we tot goede en leesbare statuten zijn gekomen, de basis van een sterke coöperatie. Je kan deze (ontwerp)statuten vinden onder volgende link : http://energent.be/de-cooperatie/statuten.

Daarnaast is er ook overlegd met een notaris, is de website, zoals je kan zien, in een nieuw kleedje gestoken, werken we voort aan het financieel plan en is er veel overleg met andere coöperaties, ... .

Voorts werken we aan concrete dossiers rond hernieuwbare energie.

Zo besteden we heel wat aandacht aan het windpark dat volgens de provincie om en bij het Eiland-Zwijnaarde (nabij het klaverblad van E17-E40) moet tot stand komen. Daar liggen volgens ons mooie kansen voor lokale burgercoöperaties. Anders dan op de meeste plaatsen zijn er op een deel van de voorziene gronden nog geen rechten van opstal. Dat betekent dat een lokale coöperatie zich niet moet tevreden stellen met de door de provincie voorziene tien procent voor lokale burgercoöperaties, maar mee aan zet kan komen als ontwikkelaar van het lokale windpark.

Een coöperatie van burgers die hun eigen windturbines bouwen, lijkt dus niet onmogelijk!

EnerGent werd ook gecontacteerd door een aantal bewoners die vlakbij het geplande windpark wonen en die zich ongerust maken over de inplanting van de turbines. Zij willen graag vennoot worden van EnerGent, omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze met een lokale coöperatie veel meer stem in de ontwikkeling van het park kunnen krijgen.

We zoeken ook naar interessante projecten rond zonne-energie en isolatie van gebouwen. Onder meer met de stad Gent zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd.

Je ziet dat EnerGent niet stil zit, maar dat het een werk van lange adem is, temeer omdat alles tot nu toe op vrijwillige basis gebeurt. We plannen momenteel de definitieve oprichting van de coöperatie in december 2013 waarna we hopen in de daaropvolgende maanden met concrete projecten naar onze toekomstige coöperanten te kunnen stappen.

Met EnerGieke groeten,

Het EnerGent-team