EnerGent op bezoek in Hansbeke, Wetteren-Melle,...

Op de infomarkten die de provincie Oost-Vlaanderen organiseerde om de omwonende van de Oost-Vlaamse windparken in te lichten over het provinciale windplan, bleek nogal wat interesse voor rechtstreekse participatie: heel wat mensen wilden meer weten over hoe een lokale burgercoöperatie aandelen kan nemen in het te bouwen windpark. Vermits er bij de meeste windparken langs de E40 geen echt lokale coöperaties zijn, verzocht de provincie EnerGent om zich niet tot Zwijnaarde te beperken maar om ook zijn opwachting te maken in Erembodegem, Erpe-Mere, Wetteren-Melle en Hansbeke. 

Die demarche is goed meegevallen. Onze medewerkers keerden terug uit Hansbeke, Zwijnaarde, Wetteren en Vlekkem met een lange lijst e-mailadressen van geïnteresseerden in onze werking. Het ziet er bovendien naar uit dat op zijn minst in sommige van deze gemeenten EnerGent de lokale coöperatie kan worden omdat er niet meteen veel animo is om ter plekke een eigen  lokale coop op te starten.  EnerGent heeft daar begrip voor - we hebben zelf ondervonden hoeveel energie het vergt om een coop op te richten - en staat er dus open voor om die rol op te nemen. EnerGent heeft weliswaar een speciale band met Gent, maar heeft zijn werking in zijn statuten niet beperkt tot Gent. Zo ver liggen Wetteren  en Hansbeke nu ook weer niet: om de proef op de som te nemen, fietsten de EnerGentenaren Wouter Deprez en John Vandaele vanuit Gent naar de infomarkten van die twee gemeenten. Op de terugweg uit Hansbeke spotte John zelfs een vos langs de Oude Kale !

Met enkele mensen uit Wetteren-Melle is al overlegd hoe de burgers daar kunnen worden betrokken bij EnerGent: hoe ze hun turbine kunnen kopen via EnerGent. Het idee is dat de omwonenden als eersten de instapkans krijgen. Maar voor het zover komt, zal er wellicht nog wat water door de Schelde, of de Oude Kale, stromen. De grote vraag is immers of al die geplande windparken er wel komen en hoe snel dat zal gebeuren. Het viel immers op meerdere infomarkten op dat men nog niet kon zeggen waar de turbines precies zouden komen. In Zwijnaarde staat men nog zo goed als nergens: EnerGent ondervindt daar van dichtbij dat de publieke of semi-publieke grondeigenaren absoluut niet staan te springen om turbines te laten bouwen op de nochtans door de provincie daartoe aangeduide gronden. Wel integendeel. Wordt vervolgd.