Het startmoment = een deugddoende duw in onze rug

 

EnerGent werd op 10 december 2013 publiek gelanceerd in het NTGent. Zowat 350 mensen maakten het startmoment mee. We hebben onszelf voorgesteld: wat we het voorbije jaar hebben geleerd, met welke organisaties en bewegingen we contact leggen, wat onze objectieven zijn en aan welke projecten we werken.  Tussendoor zorgden de Gentse stadsbard Lieven Tavernier en vioolvirtuoos en muzikale duizendpoot Wouter Vandenabeele voor muzikale vonken.

Cruciaal is onze beslissing om niet te wachten tot we rendabele windprojecten hebben, maar om nu al te proberen andere rendabele projecten in energiebesparing en zonne-energie te ontwikkelen. We vroegen op de startavond om een bescheiden werkkapitaal om dat mogelijk te maken. Hoewel we mensen aanmaanden niet te veel aandelen te kopen, op de risico’s wezen en op het feit dat er de eerste jaren wellicht geen dividenden worden uitgekeerd, hebben we nu, vijf dagen later, - via inschrijvingen ter plekke en vooral via de website - nagenoeg het beoogde bedrag opgehaald.

EnerGent telt intussen al meer 160 vennoten en nog vijftig anderen zegden toe een bepaald aantal aandelen van 100 euro te kopen. We vatten het op als een signaal dat er een draagvlak is voor EnerGent. De publieke lancering was een deugddoende duw in onze rug. We zullen dus doorgaan.

Geïnteresseerden kunnen nog altijd vennoot worden via de website, met evenwel een maximum van vijf aandelen. Zodra er voor een concreet project meer geld nodig is, doen we een nieuwe oproep.