Ik word coöperant

Waarom investeer je?

 • Omdat je wil meewerken aan een duurzame en klimaatneutrale samenleving.
 • Omdat je energie in handen van de burgers wil.
 • Omdat je wil dat er iets nuttigs met je spaargeld gebeurt.
 • Omdat je graag jouw steentje wil bijdragen tegen klimaatverandering.
 • Omdat je de lusten én lasten van hernieuwbare energie eerlijk wil verdelen.
 • Omdat je vindt dat de overgang naar duurzame energie sociaal moet verlopen.
 • Omdat je er gewoon zin in hebt!

Opgelet : Investeren is altijd een risico nemen !

 

Waarin investeert Energent?

Energent investeert rechtstreeks in projecten rond hernieuwbare energie. Als coöperant investeer je dus mee in windmolens, zonne-installaties en warmteprojecten.

 

Hiervoor teken je

 • De waarde van één aandeel bedraagt 100 euro.
 • Als coöperant kan te allen tijde maximum 100 aandelen bezitten, een totaalbedrag van 10.000 euro. 
 • Momenteel kan je maximum 5 aandelen (t.w.v. 500 euro) kopen of bijkopen
 • Er kunnen aandelen gekocht worden op naam van minderjarigen.
 • De aankoop van je aandelen gaat in vanaf de dag dat de registratiegegevens zijn ingevuld en het bedrag op onze rekening is gestort.
 • Je krijgt een elektronisch aandeelhoudersbewijs via mail doorgestuurd.
 • Alle coöperanten hebben één stem op de algemene vergadering, ongeacht hun aantal aandelen.
 • Er zijn geen instap- of uitstapkosten.
 • Uitstappen kan pas na het vijfde jaar nadat een aandeel is aangekocht..
 • Het maximale dividend voor een erkende coöperatie is beperkt tot 6%. Dit dividend wordt vrijgesteld van roerende voorheffing tot een jaarlijks wijzigend bedrag (voor aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019 – geldt deze vrijstelling over de eerste 800 euro dividenden per belastingplichtige).
 • Energent is een (sociale) onderneming. Winst (en eventueel dividend) is dus afhankelijk van de resultaten.
 • Lees eventueel onze statuten ook nog eens na.

Investeren in aandelen is een risicobelegging, de aansprakelijkheid voor een coöperant is beperkt tot zijn inleg. Dividenden uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Een aandeel van Energent is niet verbonden aan één specifiek project. Als aandeelhouder ben je mede-eigenaar van alle installaties van onze coöperatie. Meer informatie over aandelen kopen bij Energent vind je in onze informatienota.

 

Geïnteresseerd? 

Registreer je aankoop van jouw aandelen via de link hieronder. Na registratie en overschrijving ontvang je elektronisch jouw aandeelbewijs. Lees zeker ook even onze statuten na, omdat je die door de aankoop van een aandeel onderschrijft.

Ervaar je problemen bij het aankopen van aandelen op deze pagina’s? 

Contacteer ons via info@energent.be.