Lancering EnerGent op 10 december

Na een jaar van werken achter de schermen wordt EnerGent op 10 december boven de doopvont gehouden. De publieke lancering van de Gentse ‘hernieuwbare energie’-coöperatie vindt plaats in NTGent (aan het Belfort).

Alle belangstellenden zijn welkom vanaf 20 uur, de deuren openen vanaf 19u30.

Programma
EnerGentbestuurders en trekkers van het eerste uur vertellen over de weg die EnerGent het voorbij jaar aflegde.

  • John Vandaele, journalist, coördinator EnerGent
  • Stefaan Claeys van Bond Beter Leefmilieu, tevens bestuurder van het Gents Milieufront
  • Pieter Verbeek, milieu-en energiespecialist van het ABVV
  • Lina Avet, energiebeleid van UGent, ingenieur
  • Walewein Muylle, ex-medewerker Organic Waste Systems, geoloog
     

Ze lichten ook toe wat de coöperatie wil bereiken: financiële middelen van burgers en organisaties in en rond Gent bundelen om hernieuwbare energie te produceren en energie te besparen. En daarbij zoveel mogelijk mensen betrekken. We willen dat de baten van de energietransitie (= overgang naar een samenleving die steunt op meer duurzame energie) rechtvaardiger worden verdeeld.
 

Ondersteunende organisaties
EnerGent werkt nu al samen met andere organisaties. In de eerste plaats met andere energiecoops Jan De Pauw van Ecopower en Niko Deprez van Beauvent, beiden aanwezig namens REScoop, de koepel van energiecoöperaties, demonstreren hoe dat gebeurt.

EnerGent ontwikkelt ook een band met de Gentse cultuurhuizen, die zich verenigden in het Greentrackcharter om duurzamer te werken. Een Greentracklid licht toe.
 

Projecten
Carl Uytterhaegen, projectleider EnerGent, vertelt aan welke concrete projecten EnerGent nu werkt. Daar zitten opwindende mogelijkheden tussen.

 

Advies en deskundigheid
Frank Beke (ex-burgemeester Gent), Vera Dua (ex-Vlaams minister van Milieu) en Marc Buysse (secretaris ACV Gewest Gent-Eeklo) leggen uit waarom ze tot de adviesraad van EnerGent toetraden.

Voor zijn raad van bestuur trok EnerGent expertise aan.  Eric Antoons, jarenlang directeur bij SPE (nu EDF-Luminus) en nu directeur exploitatie bij nv Parkwinds (Colruyt) en Leen Vanden Neste, voorzitter van het directiecomité van de bank VDK, bespreken kansen en risico’s van EnerGent.

Aan het slot reflecteren politici van diverse strekkingen over EnerGent: schepen van milieu, energie en klimaat Tine Heyse (Groen), schepen van stadsontwikkeling en wonen Tom Balthazar  (SP.A) en volksvertegenwoordiger Peter Dedecker (N-VA).
 

Muziek
Lieven Tavernier en Wouter Vandenabeele brengen in de loop van de avond een kort muzikaal intermezzo.

 

Aandelen
U krijgt die avond de kans om coöperant te worden en u in te schrijven om één of meerdere aandelen te kopen tegen € 100 per aandeel. Vanaf zes december kan u via deze website inschrijven op aandelen. In deze beginfase zal EnerGent slechts 60'000 € ophalen.

 

Inschrijven
We hopen u in NTGent te mogen ontmoeten om samen te investeren in een meer duurzame toekomst. U maakt het ons en uzelf makkelijker als u zich vooraf inschrijft op info@energent.be. Er zijn immers al heel wat inschrijvingen.
 

"Schrijf je nu in voor het startmoment van EnerGent !"