Minister Turtelboom schaart zich achter participatie

In het Vlaams Parlement heeft Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) zich uitgesproken voor het stimuleren van participatie in windenergieprojecten. Parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) vroeg de minister in de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Energie van 5 november naar haar standpunt na het vernietigen van het participatieluik van het deputatiebesluit van het Oost-Vlaams windplan door minister Geert Bourgeois (N-VA).  De minister verklaarde dat ze participatie zeer belangrijk vindt om het maatschappelijke draagvlak van windenergie zo groot mogelijk te maken.

Ze beloofde  dat ze participatie zal ondersteunen op drie manieren. Bij elk project zal een participatieplan opgemaakt moeten worden, er komt een draaiboek voor alle betrokkenen en de overheid zal zelf het goede voorbeeld geven. Ze beklemtoonde dat bij de uitwerking  de Vlaamse en Europese wetgeving en de Grondwet gerespecteerd moeten worden, wat niet het geval was in het betreffende Oost-Vlaamse deputatiebesluit.

‘Hoe groter de participatie van burgers bij projecten, hoe groter het maatschappelijk draagvlak, en hoe meer men gaat nadenken over het soort energie en over de prijs ervan’, zei Turtelboom.

In de komende weken en maanden zullen de kabinetten Leefmilieu en Energie, Binnenlands Bestuur en Ruimtelijke ordening overleggen en concrete vorm geven aan de plannen.
EnerGent is tevreden dat de minister het principe van de participatie zo sterk ondersteunt. Een interessante vraag is hoe Turtelboom het begrip participatie zal invullen.

Lees het verslag