Naarstig op zoek naar projecten

 

Sinds de publieke lancering van EnerGent in het NTGent op 10 december jongstleden hebben meer dan 250 mensen een of meerdere aandelen van EnerGent gekocht. We hebben daarbij de mensen verzocht om niet meer dan vijf aandelen per persoon te kopen. Die oproep – samen met de subsidie van Vlaams minister van Sociale Economie Freya Van den Bossche voor startende coöperaties - heeft ons het werkkapitaal verschaft om een jaar – weliswaar heel zuinig - te kunnen werken aan de ontwikkeling van projecten.

Op onze raad van bestuur van 20 januari 2014 is bevestigd dat we ons daarbij toeleggen op zonnepanelen, energiebesparing en windenergie. Vooral inzake zonnepanelen hopen we de komende maanden tot projecten te komen. We praten momenteel met meerdere scholen waarbij zowel EnerGent als de scholen zelf graag de ouders en de buurt bij het project willen betrekken. Ook bij een OCMW-woonzorgcentrum in het Gentse zijn de eerste tekenen gunstig. We hopen spoedig een eerste project te kunnen aankondigen.

Inzake windenergie gaan de onderhandelingen voort tussen de ontwikkelaars, de burgercoöperaties, het Vlaams Energiebedrijf en de provincie Oost-Vlaanderen over de toekenning en de verdeling van de 20 procent van windparken aan lokale besturen en burgercoöperaties (zoals de Oost-Vlaamse provincieraad dat heeft beslist). Sommige ontwikkelaars stellen zich daarbij open op, anderen aarzelen en één is ronduit afwijzend. We sluiten niet uit dat ook daar de komende maanden goed nieuws komt. Spannende tijden dus voor EnerGent. 

We werken ook hard aan de Gentse zoekzone voor windturbines die de provincie Oost-Vlaanderen heeft aangeduid om en bij het klaverblad van Zwijnaarde. Verschillende overheden hebben invloed op de beslissing of daar windtubines worden gebouwd en wie ze mag bouwen. In dat kluwen proberen wij het laken naar ons toe te halen. Over de gronden van de nv Eiland Zwijnaarde heeft Stad Gent veel te zeggen. Een bevriend gemeenteraadslid stelde hierover een vraag aan de bevoegde schepen en tevens voorzitter van de nv Eiland Zwijnaarde, en die hield zich nogal op de vlakte.

In Het NieuwsBlad/De Gentenaar stond het zo: 

Waarschijnlijk windmolens in nieuw bedrijvenpark

Zwijnaarde 'Op dit moment zijn we nog de nadelen en de voordelen aan het opsommen', zei schepen voor Bedrijventerreinen Mathias De Clercq (Open VLD). Gemeenteraadslid Greet Riebbels (SP.A) had hem in de commissie Haven gevraagd naar een stand van zaken rond de inplanting van windmolens op het nieuwe bedrijventerrein in Zwijnaarde. Daarover is dus nog niets beslist, maar de schepen verwacht dat er voor de zomervakantie definitief uitsluitsel is. De provincie Oost-Vlaanderen heeft het bedrijventerrein aangeduid als mogelijke plek voor nieuwe windmolens. Ook de burgercoöperatieve EnerGent zou er een windmolen willen. (jod)

Uit Het Nieuwsblad, Do. 16 Jan. 2014, Pagina 30