Projecten van EnerGent: energiebesparing

EnerGent financiert dubbel glas Vooruit

Het Kunstencentrum Vooruit in Gent heeft aan zijn voorgevel superisolerende beglazing laten aanbrengen. De Dienst Monumentenzorg had na lang zoeken een soort heel dun dubbel glas aanvaard die het uiterlijk van het beschermde monument weinig of niet aantast. De werkzaamheden werden  in de zomer van 2015 uitgevoerd. EnerGent leent voor deze beglazing aan Vooruit 50.000 euro tegen een marktconforme rente. Het is een eerste bescheiden project, maar EnerGent en Vooruit willen de samenwerking graag verder uitbouwen.

 

Wijkwerf

In het najaar van 2015 is EnerGent begonnen met de Wijkwerf, een project van collectieve wijkrenovatie. We willen op wijkniveau interesse wekken bij mensen om energiebesparende maatregelen te nemen (zoals het plaatsen van dakisolatie, gevelisolatie, beter isolerende beglazing, een efficiëntere verwarming, nu ook zonnepanelen…). We organiseren met alle geïnteresseerden collectieve aanbestedingen. Een jury van EnerGent heeft de beste aannemers geselecteerd om zo de prijs/kwaliteitverhouding van het geleverde werk te optimaliseren. Door het samen te doen bekomen we betere prijzen en 'ontzorgen' we de huiseigenaars voor een stuk van de beslommeringen van een renovatie. Voor dit project kregen we een subsidie van het Fonds Duurzaam Materialenbeheer (dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting) en ook van Stad Gent. Dat liet ons toe om iemand aan te werven die het project coördineert en de deelnemers begeleidt in hun renovatieproject.

Wijkwerf 1 richtte zich op de Gentse wijk Macharius-Heirnis en kreeg de steun van de Gezinsbond, Beweging.net, ABVV, het Gents MilieuFront, Broederlijk Delen en Buren van de Abdij. Wijkwerf 2 legt vanaf november 2016 het accent op de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham en krijgt de steun van de Turkse Unie, de Gezinsbond, het Gents MilieuFront en de dekenij Sleepstraat. Ondertussen werkt Wijkwerf aan de renovatie van een groep woningen in de Planetenwijk in Gent en in september 2017 ging in de Gentse deelgemeente Wondelgem Wijkwerf 3 van start in samenwerking met de plaatselijke bewonersgroep Wondelgem Swingt.

 

In onderzoek

Met een Gentse scholengroep tasten we voorts de mogelijkheden af om bepaalde gebouwen energiezuiniger te maken of om hun stookinstallatie te vernieuwen. De investering moet afbetaald kunnen worden uit de besparingen die zo worden gerealiseerd. We willen graag de ouders hierbij betrekken als financiers. Het betrekken van wie nabij is – hetzij als ouder of personeelslid van een school of universiteit, hetzij als regelmatige klant van een theater of cultuurhuis – is een spoor dat EnerGent grondig wil verkennen. We vermoeden dat daar bijzondere mogelijkheden liggen om mensen te betrekken, die anders moeilijk over de brug zouden komen als vennoot.