Projecten van EnerGent: Wind

Eneco-turbines in Melle-Wetteren

Eneco Wind Belgium vroeg EnerGent om voor 20 procent te participeren in de twee windturbines die het in Melle langs de E40 wil bouwen. In oktober 2015 werd de samenwerking geformaliseerd. Eneco richt een projectvennootschap op, die het volle bouwrisico draagt. Als de turbines zijn opgeleverd, stapt EnerGent in voor minstens 20 percent. De nodige vergunningen voor de turbines zijn verkregen, maar er loopt nog een beroepsprocedure daartegen.

Begin 2015 kwamen Luc Meskens en John Vandaele van EnerGent al samen met geïnteresseerden uit de gemeenten Melle, Wetteren, Merelbeke en Oosterzele. Veel mensen betoonden interesse om te participeren - financieel en anders - in het windmolenproject in hun omgeving. EnerGent wil graag dat zich in die regio een lokaal EnerGentcomité ontwikkelt dat mee de participatie in het lokale windmolenproject stuurt.

 

Zwijnaarde

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de zones aangeduid waar windenergieprojecten kunnen komen (zie energielandschap.be ). Een daarvan ligt net ten zuiden van Gent, vlakbij het klaverblad van Zwijnaarde.  Enkele van die gronden bleken nog niet te zijn ingenomen door projectontwikkelaars. Dat is in Vlaanderen veeleer uitzonderlijk omdat de grote ontwikkelaars doorgaans, lang voor er sprake is van vergunningen, met alle potentiële eigenaren contracten van rechten van opstal afsluiten.

EnerGent heeft zich voor die vrije gronden meteen kandidaat gesteld. Over sommige van die gronden hebben ook overheidsinstellingen hun zeg. We hopen dat deze de kans grijpen om lokale burgers hun eigen windturbines te laten bouwen. Zeker omdat zowel de stedelijke Gentse overheid, de provinciale overheid als de Vlaamse overheid al lieten verstaan dat ze burgerparticipatie een goede zaak vinden.

Als we erin slagen gronden te verwerven, zou dat de kern kunnen zijn van iets unieks in Vlaanderen: een of meerdere windmolens die in handen zijn van een lokale burgercoöperatie. Telkens we Gent met de wagen of de trein binnenrijden, zouden de Gentenaren hun EnerGentmolens zien staan wieken.

 

Andere zones

Ook in andere zones van Oost-Vlaanderen die wel al in handen zijn van de klassieke projectontwikkelaars, kan EnerGent eventueel betrokken worden. De provincie Oost-Vlaanderen besliste immers dat bij alle toekomstige windenergieprojecten minstens tien procent moet worden opengesteld voor lokale burgercoöperaties (en ook tien procent voor lokale besturen). Via REScoop, de Belgische koepel van energiecoöperaties, die tegenover de provincie optreedt als partner om die tien procent burgerparticipatie in te vullen, is EnerGent ook betrokken bij andere windparken in Oost-Vlaanderen. Als daar geen lokale coöperaties bestaan, kan EnerGent verzocht worden om daarin financieel bij te dragen.