Projecten van EnerGent: Zon

We onderzoeken de productie van zonne-energie op "interessante daken".  Op een groot dak (bv. 2.500 vierkante meter) van een rust-en verzorgingstehuis (RVT) zouden we voldoende zonnepanelen kunnen leggen om in de stroom van het tehuis te voorzien. Omdat een RVT een redelijk constant hoog verbruik heeft, is een formule denkbaar waarbij we geen injectietarief (vergoeding voor het leveren van stroom aan het net) moeten betalen waardoor het project rendabeler is. Ook met andere partners zoals scholen en publieke gebouwen wordt deze mogelijkheid nog verkend.

In het voorjaar van 2017 is de campagne 'Gent zonnestad' van start gegaan. Met deze actie willlen we het aantal zonnepanelen in Gent merkbaar uitbreiden. Bij de start van de campagne lag maar op zes procent van de geschikte daken in Gent een PV-installatie (5.000 installaties).  In sommige wijken was dat maar op één procent van de daken: vaak zijn dat wijken met veel huurders of kwetsbare groepen.
Gent Zonnestad nam een goeie start: in de eerste maanden meldden zich al 350 mensen aan. Als die aanmeldingen ook omgezet worden in effectieve installaties, kunnen we zo een toename van van zeven procent realiseren...