Interreg – cVPP

Wat is cVPP

Een cVPP (community Virtual Power Plant of virtuele energiecentrale) is een energiecentrale die is opgebouwd uit een netwerk van lokale energieproductie (bijv. zonnepanelen), opslag (bijv. huisbatterijen) en verbruik, dat gecontroleerd wordt door een slim ICT-systeem. Dit slimme systeem zorgt ervoor dat productie en verbruik beter op elkaar worden afgestemd en het elektriciteitsnet niet wordt overbelast. 

Zo’n virtuele energiecentrale is de toekomst van ons elektriciteitssysteem. Energie wordt immers lokaal opgewekt en opgeslagen door burgers zelf. Hun energie-installaties zijn virtueel met elkaar verbonden en vormen zo een grote gemeenschappelijke energiecentrale.

 

cVPP in Gent

In de Dampoortwijk bouwde Energent een virtuele energiecentrale in de Spijkstraat en de Engelstraat.  Vijftien bewoners kregen een huisbatterij geïnstalleerd. We bouwden ook een open source energy management systeem.

In de genoemde straten is het elektriciteitsnet zwak, waardoor zonnepaneelinstallaties kunnen uitvallen, als er te veel stroom wordt geproduceerd. Met het project onderzoeken we hoe burgers, door middel van dit slim energy management systeem, dit probleem samen kunnen oplossen door de batterijen op het juiste moment samen op te laden en desnoods de productie van hun zonnepaneelinstallatie beperkt te doen dalen. Daarnaast wordt getest hoe sterk we erin kunnen slagen, door slim beheer van de batterijen, om de Dampoortwijk onafhankelijk te maken van het hoogspanningsnet.

Energiegemeenschappen

Het cVPP-project kaderde in het onderzoek naar zogenoemde energiegemeenschappen. We werkten hiervoor samen met de Technische Universiteit Eindhoven en stelde ons de vraag welke rol een gemeenschap (een straat, een wijk, een coöperatie, …) kan hebben in het elektriciteitsnet van de toekomst. Kunnen burgers zich zelf organiseren of blijven ze afhankelijk van louter commerciële marktpartijen?