Nevele

Drie windmolens in agragisch gebied

Dit project wil drie windturbines bouwen langsheen de E40 in Nevele. De turbines situeren zich in agrarisch gebied. Deze inplanting kadert perfect binnen de ambities van het Energielandschap Oost-Vlaanderen en het Vlaams windplan, dat windparken wil ontwikkelen door turbines te concentreren langs lijnelementen zoals autosnelwegen (hier: de E40) en industriezones (hier: Baarle-Drongen). Energent werkt in dit project samen met Storm.

 

Technische details
Aantal windturbines 3
Verwachte jaarlijkse productie 33.000 MWh/jaar
Gemiddelde stroomvoorziening 9.571 Vlaamse huishoudens
Aandeel Energent 20%