Registratie aandelen

 

EnerGent investeert het geld van zijn vennoten in duurzame energieprojecten en energiebesparing.
 


 

 
1 Aandelen 2 Contactgegevens 3 Bevestiging 4 Voltooid


 

Waarom zou u investeren in EnerGent?

 
...omdat u graag wil dat er iets nuttigs met uw spaargeld gebeurt
...omdat u vindt dat de lusten én lasten van hernieuwbare energie eerlijk verdeeld moeten worden
...omdat u graag wil dat uw spaargeld wat meer opbrengt
...omdat u graag wil dat er meer gebeurt tegen klimaatverandering
...omdat de burgers meer betrokken moeten zijn bij de productie van hernieuwbare energie.
...omdat de overgang naar duurzame energie sociaal moet verlopen
...omdat we als burgers meer vat moeten hebben op onze energieproductie....

 

Opgelet : Investeren is altijd een risico nemen !
 

Het is de bedoeling dat EnerGent dit kapitaal rechtstreeks investeert in projecten van reële hernieuwbare energieproductie of –besparing. Het rendement daarvan hangt af van vele factoren, en de coöperatie heeft niet alle factoren in de hand. Wanneer bijvoorbeeld een overheid regels wijzigt, kan dat ook het rendement van onze investeringen veranderen.

Daarom is het risicovol om te veel spaarcenten in één project te investeren.

Geïnteresseerd ? Registreer je aankoop (zie onderaan deze pagina en volgende). Na registratie en overschrijving ontvangt u elektronisch uw aandeelbewijs.

Lees zeker ook even onze statuten na omdat u die door de aankoop van een aandeel onderschrijft.

Ervaart u problemen bij het aankopen van aandelen op deze pagina's ? Contacteer ons: info@energent.be.

 

Aandelen
  • De waarde van één aandeel bedraagt 100 euro.
  • Een coöperant kan te allen tijde hoogstens 50 aandelen bezitten, voor een totaal bedrag van 5.000 euro. We geven liever de kans aan een groot aantal mensen om aandeelhouder te worden.
  • Alle aandeelhouders hebben 1 stem op de algemene vergadering van EnerGent cvba, ongeacht hun aantal aandelen.
  • Er zijn geen instap- of uitstapkosten.
  • De aankoop gaat in vanaf de dag dat de registratiegegevens zijn ingevuld en het bedrag op onze rekening is gestort.
  • U krijgt een ondertekend aandeelhoudersbewijs en de statuten doorgestuurd.
  • Uitstappen kan pas na het vijfde jaar nadat een aandeel is aangekocht.
  • Het maximale dividend voor een erkende coöperatie is beperkt tot 6%. Tot 190 euro is dit dividend vrijgesteld van roerende voorheffing.
  • EnerGent is een (sociale) onderneming. Winst (en eventueel dividend) is dus afhankelijk van de resultaten.
  • Investeren in aandelen is een risicobelegging, de aansprakelijkheid voor een coöperant is beperkt tot zijn inleg.


Vul hierboven het aankoopbedrag in waarvoor je je wenst in te schrijven. 

CAPTCHA
Gelieve hieronder aan te vinken.