Energent

Team

Onze werknemers

EnerGent is ondertussen uitgegroeid tot een team van vol- of deeltijds betaalde krachten

Jeroen Baets

Jeroen Baets

Als oudste werknemer van Energent (of toch het langste in dienst), coördineer de projecten Wijkwerf, Zonnestad en Buurzame Stroom. 

Ik werk bij Energent om er mede voor te zorgen dat onze kostbare hernieuwbare energie in handen blijft van de burgers. Om te beginnen in Gent.

Bart Turrekens

Bart Turrekens

Als projectmanager grote PV sta ik in voor de grote zonnepaneelinstallaties, voornamelijk via derdebetalersregeling (uw dak, onze investering). 

Ik ben een ingeweken Gentenaar - groen in hart en nieren - en daarom vind ik bij Energent de ideale combinatie terug van burgerparticipatie en zorg voor de planeet. En dat bevalt prima.

Nicolas Van Damme

Nicolas Van Damme

Als jongste telg van de familie ben ik grote trekker achter de campagne 'Gent Zonnestad'. De zonne-installaties voor particulieren worden dus door mij ontworpen. 

Duurzaamheid en een open structuur zitten gebeiteld in de wortels van onze energiecoöperatie en dat is de voornaamste reden waarom ik bij Energent werk.

Luc Meskens

Luc Meskens

Na enkele jaren mee te draaien als vrijwilliger en als lid van de raad van bestuur, werk ik momenteel als Algemeen Coördinator voor Energent.

Ik sta vooral in voor projectontwikkeling en volg samen met Bart de investeringsprojecten in zonne-installaties op, alsook de projecten in windontwikkeling. Op vlak van warmte zet EnerGent zijn eerste stappen om in duurzame warmtetechnieken te investeren.

 

Luc Goethals

Luc Goethals

Ik ben Luc. Ik begon in 2016 als vrijwillige medewerker in het Werkteam, omdat ik over Energent gelezen had in het kei-goede boekje van Tine Hens. En na een tijdje ben ik beginnen zorgen voor de goede contacten met het sociale secretariaat, bij de eerste aanwerving. Ook de vele paperassen die bij de financiële administratie horen, probeer ik ongeschonden tot bij het boekhoudkantoor te krijgen.

Ik vind het een fijn gevoel om een bijdrage te kunnen leveren aan zo'n enthousiast en hoopvol project dat lokaal steunt op veel burgers!

Steven Van Hecke

Steven Van Hecke

Ik ben Steven en ik ben sinds 2016 als vrijwilliger en zelfstandig-architect betrokken bij het project Wijkwerf. Als architect-adviseur ondersteun ik dit project en begeleid ik de vele klanten.

Bij Energent heb ik de mogelijkheid om mijn technische kennis en enthousiasme te delen met de Wijkwerf-klanten en alle andere betrokken partijen. Op deze manier wil ik een bijdrage leveren om de stad duurzamer en energiezuiniger te maken.

An Van Hemeldonck

An Van Hemeldonck

Mijn naam is An en ik durf mezelf wel eens 'groen, zoals mijn ogen' noemen. Met mijn faire en ecologische levenshouding pas ik me helemaal in het plaatje van Energent, waardoor ik sinds juni 2018 vol enthousiasme meewerk aan onze mooie coöperatie.

 Hierbij verdeel ik mijn tijd tussen het unieke project Buurzame Stroom en de communicatie van EnerGent in het algemeen en van Wijkwerf in het bijzonder.

Matthias Ghyselen

Matthias Ghyselen

Mijn naam is Matthias en als projectmedewerker Buurzame Stroom wil ik mee de uitdaging aangaan om van de energietransitie niet alleen een succes, maar ook een sociaal verhaal te maken!
Energent is niet zomaar een energiecoöperatie, het is een smeltkroes van geweldige ideeën. Ik ben dan ook trots dat ik in ons tijdelijke epicentrum mag werken; de Buurzame Stroom zone. 

Werkteam

De dagelijkse werking van EnerGent berust bij een werkteam dat maandelijks bijeenkomt.

 • John Vandaele, algemene coördinatie en communicatie
 • Jeroen Baets, coördinator projecten
 • Karla Schimmel, adviseur grote PV-projecten
 • Carl Uytterhaegen, adviseur projecten
 • Pieter Verbeek, adviseur energiebeleid
 • Mathias Bienstman, adviseur klimaat
 • Chris Vandaele, economist
 • Luc Meskens, adviseur zonneprojecten en windprojecten
 • Lina Avet, adviseur energie-efficiëntie
 • Stefaan Claeys, adviseur strategie
 • Wouter Deprez, participerend observator
 • Lieven Demolder, adviseur hernieuwbare energie
 • Steven Van Hecke, adviseur-architect Wijkwerf & adviseur bouwtechniek
 • Jan Schelfaut, ontwikkelen zakelijke modellen
 • Ann Vantournhout, communicatie
 • Luc Goethals, (financiële) administratie
 • Wouter Debie, adviseur ICT
 • Luka De Bruyckere, communicatie
 • Gaetan Scharpé, Gent Zonnestad
 • Bart Turrekens, coördinator Grote PV projecten
 • An Van Hemeldonck, project- en communicatiemedewerker

Onze Raad Van Bestuur komt elk kwartaal één keer samen om de grote lijnen mee uit te stippelen. Volgende leden zijn hierin actief:

 • John Vandaele, journalist (voorzitter)
 • Pieter Verbeek, adviseur milieu en energie Vlaams ABVV
 • Carl Uytterhaegen, ondernemer
 • Stefaan Claeys, projectmedewerker duurzaam bouwen bij Gents Milieufront/MilieuAdviesWinkel
 • Chris Vandaele, sociaalrechtelijk inspecteur Werk en Sociale Economie Vlaanderen
 • Walewein Muylle, adj.-scheepvaartinspecteur Waterwegen en Zeekanaal nv; voorheen aftersales engineer Organic Waste Systems
 • Lina Avet, afdelingshoofd Technisch Bureau en Energiebeleid UGent, ingenieur
 • Eric Antoons, directeur exploitatie Parkwind nv, voorheen directeur SPE en EDF-Luminus
 • Freek Van Loo, kredietanalist VDK Spaarbank nv
 • Koen Schoors, professor economie UGent
 • Luc Goethals, zelfstandig boekhouder vzw's
 • Tom Malfait, advocaat bij LDR Advocaten in Omgevingsrecht

Raad Van Bestuur

Adviescomité

Het advies comité bestaat uit volgende krachten:

 • Johan Albrecht, professor economie, Itinera
 • Herman Balthazar, eregouverneur Oost-Vlaanderen,
 • Frank Beke, ex-burgemeester Gent
 • Peter Bosmans, afgevaardigd bestuurder Febecoop, Federatie Belgische Coöperaties
 • Marc Buysse, secretaris ACV Gewest Gent-Eeklo
 • Frans De Clerck, ex-directeur Triodos België
 • Lieven Denys, jurist, professor VUB
 • Vera Dua, voorzitter Bond Beter Leefmilieu
 • Andries Gryffroy, Vlaams parlementslid en ondernemer energiesector
 • Wim Soetaert, professor industriële biotechnologie, directeur Bio Base Europe Pilot Plant
 • Leen Van Den Neste, voorzitter van het directiecomité van VDK Spaarbank
 • Koert Van Espen, kernlid van de denktank Liberales, consultant
 • Oscar Van Rompay, acteur NTGent