Verzoek aan de Provincieraad

Verzoek tot het openstellen van het Oost-Vlaams energielandschap voor de burger en zijn coöperaties

Het energielandschap Oost-Vlaanderen heeft een voorstel tot het ordenen van de ruimte met betrekking tot het inplanten van windturbines en tot het beperkt openen van de toegang tot windturbines voor andere dan private energiegroepen, zoals coöperaties.

Daarmee zet het Oost-Vlaamse provinciebestuur een belangrijke stap. De provincie is daarmee in Vlaanderen niet alleen de eerste provincie die ordent, maar tevens trendsetter.

Het ordenen van de ruimte, waar en onder welke voorwaarden windturbines mogen worden geplaatst, is een belangrijke en noodzakelijke stap. Zo wordt de wildgroei gestopt, maar ook de onduidelijkheid over een mogelijke plaatsing weggewerkt. Dit ordenen opent met andere woorden de mogelijkheid tot een beheerste groei van het aantal windturbines. Het democratisch debat in de provincieraad zal dat ordenen nog verder legitimeren.

Het ordenen betekent tevens het beperken. Waar een windmolen staat, kan geen andere in de buurt komen. Ordenen is niet alleen mogelijkheden scheppen, maar tegelijkertijd schaarste creëren.

En dan komen we tot het tweede deel van het ordenen:  onder welke voorwaarden kunnen er windmolens geplaatst worden? Tot vandaag was er veel onduidelijkheid waardoor onder meer een draagvlak voor windmolens ver te zoeken is.

Omwille van een groter draagvlak opent het energielandschap voorzichtig de poort voor andere dan private energiegroepen, zoals coöperaties.

Deze opening is bijzonder belangrijk. Burgercoöperaties zijn meer dan ooit in tijden van crisis belangrijk. Deze initiatieven vanuit de gemeenschap zorgen voor een sterke verbondenheid tussen het “bedrijf” en de coöperant waardoor een groter draagvlak kan ontstaan. Windmolenparken moeten, volgens ons, mensen eerder verenigen dan hen tegen elkaar op te zetten. Burgercoöperaties zorgen bovendien voor een extra financiële buffer voor de burger, ze zorgen voor het lokaal herinvesteren van de financiële middelen en vergroten op deze wijze de lokale economie. Als een burgercoöperatie het goed aanpakt, kan ze ervoor zorgen dat hernieuwbare energie ook voor mensen met een bescheiden inkomen positief is.

Burgercoöperaties zijn met andere woorden meer dan een smeermiddel voor een gezonde economie en samenleving.

Het is dan ook niet te verwonderen dat landen en regio’s met sterke burgercoöperaties zoals Duitsland, Denemarken, Baskenland, … vandaag sterker staan in tijden van crisis.

De opening die de provincie voorstelt, is belangrijk, maar te beperkt. Vandaag staat Oost-Vlaanderen voor de mogelijkheid om ook de Oost-Vlaamse economie en samenleving te versterken door de poorten voor burgercoöperaties te openen. Wallonië is ons voor gegaan. In Wallonië worden windprojecten geopend die voor 49% bestaan uit burgercoöperaties én initiatieven van lokale besturen.  De voorwaarde blijft uiteraard altijd dat er van die kant interesse is.

Wij vragen dat Oost-Vlaanderen ook hier een trendsetter wordt. We vragen dat het Oost-Vlaamse provinciebestuur kiest voor haar eigen burgers en hun coöperaties en hen (eventueel samen met lokale besturen) de mogelijkheid biedt om minstens 50% van de windprojecten te organiseren.

Het openen van de poort voor windprojecten zal niet alleen positieve gevolgen hebben voor de Oost-Vlaamse economie en samenleving, maar zal zorgen voor een “boom” aan burgercoöperaties waardoor een positieve wind door Oost-Vlaanderen zal waaien.

Wij, startende en bestaande burgercoöperaties, vragen het Oost-Vlaamse provinciebestuur te kiezen voor haar bevolking en voor haar samenleving en voor het coöperatieve energielandschap.

 

EnerGent.be