Wachten op duidelijkheid over netvergoeding

EnerGent werkt onder meer aan projecten van zonne-energie. De onzekerheid van de regelgeving maakt dit evenwel moeilijk. We weten intussen dat er vanaf 2017 ook voor grote fotovoltaïsche (PV)-projecten een netvergoeding komt. (Voor particulieren komt die netvergoeding er al vroeger, namelijk in juli 2015.) Dat vinden we op zich een goeie zaak: iedereen die van het net gebruik maakt, moet bijdragen tot de financiering ervan. Alleen kan niemand - noch de VREG, noch het kabinet van minister van Energie Turtelboom - ons momenteel zeggen hoe hoog die netvergoeding zal zijn. Daardoor is het moeilijk om te weten of en in welke mate een project rendabel zal zijn. Om die reden heeft onze raad van bestuur maandag jongstleden (17 november) de onderhandeling over de overname van acht grote zonnedaken opgeschort. Vermits we niet weten wat de netvergoeding op die installaties wordt, is het moeilijk om te weten welke overnameprijs verantwoord is. We schorten dat soort onderhandelingen op in afwachting van meer duidelijkheid vanwege de regelgever. We hopen dat minister Turtelboom zo snel mogelijk klaarheid brengt. We werken wel nog aan nieuwe zonneprojecten: we gaan ervan uit dat die rendabel zullen blijven, al kan niemand ons dat echt verzekeren.