Energent

Wat is EnerGent?

Een burger-

coöperatie

EnerGent cvba is een coöperatieve vennootschap die burgers verenigt in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Daarvoor trekt de coöperatie de nodige financiële middelen aan. Geld van vennoten wordt geïnvesteerd in hernieuwbare-energieprojecten, de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten. EnerGent onderschrijft de 7 ICA-principes. Het is dus een bedrijf, maar wel één met sociaal-ecologische doelen, een transparante structuur en rechtstreekse burgerparticipatie.

We werken ook nauw samen met andere energiecoöperaties onder de koepelorganisatie REScoop.
 

 

Hernieuwbare energie is van immens belang om de klimaatverandering tegen te gaan. Burgercoöperaties dragen bij tot het draagvlak voor deze broodnodige energietransitie, maken mensen energiebewuster en zorgen ervoor dat de opbrengst van energieproductie terug in de gemeenschap geïnvesteerd wordt. Doordat energiecoöperaties heel bescheiden investeringen mogelijk maken, kan iedereen investeren in hernieuwbare energie en daar op termijn de vruchten van plukken.

Waarom een energie- coöperatie?

De dagelijkse werking van EnerGent berust bij een werkteam dat één maal per maand samenkomt. Dat team bestaat uit vennoten-adviseurs en medewerk(st)ers. Indien je zelf ook wil meewerken, laat het ons dan zeker weten.

De Algemene Vergadering (A.V.) bestaat uit alle vennoten (of coöperanten) en bepaalt de grote lijnen van de beleidskeuzes die genomen worden door de coöperatie.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens vijf leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering.

Het adviescomité van EnerGent komt één maal per jaar samen om advies te geven aan EnerGent.

De coöperanten die investeren in EnerGent krijgen de kans bij te dragen aan projecten rond hernieuwbare energie en energiebesparing die voor hen anders onbereikbaar zouden zijn.

EnerGent werd eind 2013 opgericht als energiecoöperatie die burgers verenigt in hun streven naar een meer duurzame en klimaatneutrale samenleving. De organisatie ontstond uit de Buren van de Abdij en een aantal middenveldorganisaties. EnerGent brengt financiële middelen van burgers bijeen om die te investeren in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en energiediensten. Onze coöperatie streeft een billijke financiële vergoeding na van de geïnvesteerde middelen, maar we hebben ook altijd oog voor de sociaal-ecologische return van onze projecten.

De voorbije jaren werd stap voor stap kennis opgebouwd over de technische energiewereld en een mooie ploeg medewerkers uitgebouwd. Projecten werden geleidelijk aan opgestart. Met de Wijkwerf begeleiden we burgers bij het beter isoleren van hun woning. Gent Zonnestad helpt dan weer zoveel mogelijk mensen aan een kwaliteitsvolle en duurzame installatie van zonnepanelen tegen een scherpe prijs. EnerGent baat in eigen beheer grotere zonne-installaties uit, meestal op de daken van private en publieke organisaties. We werken ook op verschillende plaatsen aan de ontwikkeling van windturbines. In Sint-Amandsberg coördineren we met steun van stad Gent en de Europese Unie een vernieuwend project dat zoveel mogelijk zonnestroom in de wijk produceert, en die ook zoveel mogelijk lokaal wil consumeren door middel van batterijopslag, elektrische mobiliteit, gedragswijziging... De band met het Gentse verenigingsleven blijft heel levendig in de uitbouw van onze werking. Samen met hen organiseren we soms dingen die ook gewoon leuk zijn.

Lees hier hoe het begon in 2013.

Historiek