Energent

Wind

ANDERE

Ook in andere zones van Oost-Vlaanderen die wel al in handen zijn van de klassieke projectontwikkelaars, kan EnerGent eventueel betrokken worden. De provincie Oost-Vlaanderen besliste immers dat bij alle toekomstige windenergieprojecten minstens tien procent moet worden opengesteld voor lokale burgercoöperaties (en ook tien procent voor lokale besturen). Via REScoop, de Belgische koepel van energiecoöperaties, die tegenover de provincie optreedt als partner om die tien procent burgerparticipatie in te vullen, is EnerGent ook betrokken bij andere windparken in Oost-Vlaanderen. Als daar geen lokale coöperaties bestaan, kan EnerGent verzocht worden om daarin financieel bij te dragen.