Energent

wind project Melle

Historiek

Eneco Wind Belgium vroeg EnerGent om voor 20 procent te participeren in de twee windturbines die het in Melle langs de E40 wil bouwen. In oktober 2015 werd de samenwerking geformaliseerd. Eneco richt een projectvennootschap op, die het volle bouwrisico draagt. Als de turbines zijn opgeleverd, stapt EnerGent in voor minstens 20 procent. De nodige vergunningen voor de turbines zijn verkregen, maar er loopt nog een beroepsprocedure daartegen.

Begin 2015 kwamen Luc Meskens en John Vandaele van EnerGent al samen met geïnteresseerden uit de gemeenten Melle, Wetteren, Merelbeke en Oosterzele. Veel mensen toonden interesse om te participeren - financieel en anders - in het windmolenproject in hun omgeving. EnerGent wil graag dat zich in die regio een lokaal EnerGentcomité ontwikkelt dat mee de participatie in het lokale windmolenproject stuurt.