Energent

Wind project Nevele

Historiek

Dit windproject heeft tot doel om 3 windturbines te bouwen in Nevele langsheen de E40. De turbines situeren zich in agrarisch gebied tussen de Landegemstraat en Stagmoortel. Deze inplanting kadert perfect binnen de ambities van het Energielandschap Oost-Vlaanderen en het Vlaams windplan, dat windparken wil ontwikkelen door turbines te concentreren in bepaalde zones en door projecten te ontwikkelen met het oog op het beter verdelen van de lusten van windenergie.

Het project van Storm betreft 3 windturbines met een maximaal vermogen van 13.5 MW wat overeenkomt met een jaarlijkse productie van ca 33000MWh of het jaarverbruik van 9571 gezinnen.

Tijdens de ontwikkeling van dit project werden er positieve adviezen verleend door verschillende administraties, zijnde het Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Natuur en Bos, Brandweer, Vlaams Energie Agentschap, Defensie en Landbouw en Visserij.