Energent

Word coöperant!

Waarom investeren?

 • Omdat je graag wil dat er iets nuttigs met uw spaargeld gebeurt
 • Omdat je vindt dat de lusten én lasten van hernieuwbare energie eerlijk verdeeld moeten worden
 • Omdat je graag wil dat er meer gebeurt tegen klimaatverandering
 • Omdat de overgang naar duurzame energie sociaal moet verlopen
 • Omdat we als burgers meer vat moeten hebben op onze energieproductie

Opgelet : Investeren is altijd een risico nemen !

 

Het is de bedoeling dat EnerGent dit kapitaal rechtstreeks investeert in projecten van reële hernieuwbare energieproductie of –besparing. Het rendement daarvan hangt af van vele factoren, en de coöperatie heeft niet alle factoren in de hand. Wanneer bijvoorbeeld een overheid regels wijzigt, kan dat ook het rendement van onze investeringen veranderen.

Geïnteresseerd ? Registreer je aankoop onderaan deze pagina. Na registratie en overschrijving ontvangt u elektronisch uw aandeelbewijs.

Lees zeker ook even onze statuten na omdat u die door de aankoop van een aandeel onderschrijft.

Ervaart u problemen bij het aankopen van aandelen op deze pagina's? Contacteer ons via info@energent.be.

Waarin investeert EnerGent?

Hiervoor teken je

 • De waarde van één aandeel bedraagt 100 euro.
 • Een coöperant kan te allen tijde hoogstens 50 aandelen bezitten, voor een totaal bedrag van 5.000 euro. We geven liever de kans aan een groot aantal mensen om aandeelhouder te worden.
 • Alle aandeelhouders hebben 1 stem op de algemene vergadering van EnerGent cvba, ongeacht hun aantal aandelen.
 • Er zijn geen instap- of uitstapkosten.
 • De aankoop gaat in vanaf de dag dat de registratiegegevens zijn ingevuld en het bedrag op onze rekening is gestort.
 • U krijgt een ondertekend aandeelhoudersbewijs en de statuten doorgestuurd.
 • Uitstappen kan pas na het vijfde jaar nadat een aandeel is aangekocht.
 • Het maximale dividend voor een erkende coöperatie is beperkt tot 6%. Dit dividend wordt vrijgesteld van roerende voorheffing tot een jaarlijks wijzigend bedrag (voor aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019 - geldt deze vrijstelling over de eerste 800 euro dividenden per belastingplichtige).
 • EnerGent is een (sociale) onderneming. Winst (en eventueel dividend) is dus afhankelijk van de resultaten.
 • Investeren in aandelen is een risicobelegging, de aansprakelijkheid voor een coöperant is beperkt tot zijn inleg.

Een aandeel van Energent cvba is een risicobelegging. Dividenden uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Meer informatie over aandelen kopen bij Energent vind je in onze informatienota (link).

Bepaling risico