Zonnepanelen voor Dampoortwijk

Buurzame Stroom is  een veelzijdig proeftuinproject  van een tiental partners met EnerGent als coördinator in de wijk Dampoort in Gent. De proeftuin moet ideeën, concrete toepassingen en modellen leveren voor een lokaal, duurzaam energiesysteem in een stad die nadien ook in andere wijken gebruikt kunnen worden. Op 26 juni gaf de Gentse gemeenteraad het groene licht voor het project.

De Dampoortwijk is een van de wijken in Gent waar het minst zonnepanelen liggen. Amper 5% van het beschikbare potentieel is gerealiseerd. Er zijn veel kleine, smalle rijhuisjes en veel huurwoningen. Maar veel bewoners hebben een laag inkomen en zien het niet zitten om te investeren in zonnepanelen, ook al zouden ze de goedkopere zonne-energie goed kunnen gebruiken.

In deze afgebakende zone wil Buurzame Stroom zoveel mogelijk hernieuwbare energie produceren (PV en andere) en die energie daarna ook ter plaatse zo optimaal mogelijk gebruiken. Particulieren en bedrijven kunnen zelf zonnepanelen leggen of hun dak voor leasing ter beschikking stellen.  Verschillende investeringsmodellen worden onderzocht. Daarbij gaat veel aandacht naar het betrekken van kwetsbare sociale doelgroepen en minder vermogenden. Welk investeringsmodel is voor hen mogelijk en aantrekkelijk?

Scholen, ondernemingen en lokale buurtverenigingen zullen deelnemen aan het project. Gedragsverandering zal worden gestimuleerd. Met slimme meters zal men zijn energieverbruik kunnen afstemmen op de momenten dat de lokale zonnepanelen het meeste energie produceren.

Over twee jaar moet 5.000 extra vierkante meter zonnepanelen aangelegd zijn tussen het Dampoortstation, de Land van Waaslaan, de Duivestaartstraat en de N445 (Dendermondsesteenweg). Die panelen moeten in 2019 jaarlijks 700 MWh produceren. In het Begijnhof mogen om erfgoedredenen geen zonnepanelen komen, maar daar zal op termijn energie geproduceerd worden via een warmtekrachtkoppeling.

Voor dit ambitieuze project werkt EnerGent onder meer samen met Stad Gent, Samenlevingsopbouw, Universiteit Gent, Ecopower, Eandis, ReGent en Partago.