Wat is een energiecoöperatie?

Vraag je ons wat Energent juist is, dan luidt het lange antwoord: “Energent is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, die burgers verenigt in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving, via rechtstreekse participatie.” 

Oké, maar wat betekent dat juist? We ontleden het even.

Een burgercoöperatie…

Een coöperatie verschilt van een onderneming omdat in een coöperatie alle aanhouders (ook wel coöperanten genoemd) meeschrijven aan het verhaal van de coöperatie én meedelen in de winst. 

In een burgercoöperatie zijn het dus burgers/coöperanten die ‘samen de onderneming runnen’.

… voor hernieuwbare energie …

Als je coöperant wordt bij Energent, bouwen wij met jouw geld zonne-installaties, windmolens en warmtenetten. En jij wordt dan mede-eigenaar van al die duurzame projecten.

Energent verkoopt de door deze projecten opgewekte hernieuwbare energie. De winst ervan houden we niet voor onszelf, maar delen we met onze coöperanten in de vorm van een dividend. De installaties zijn immers van alle burgers die investeren in Energent.

… die burgers verenigt via rechtstreekse participatie.

Bovendien heb je als coöperant in een energiecoöperatie met rechtstreekse participatie stemrecht op de Algemene Vergadering en kan je zo de koers van Energent mee bepalen.

Zo kiezen we samen voor hernieuwbare energie!