WaterWarmth

Sinds de zomer van 2023 neemt Energent deel aan het project WaterWarmth. Zoals in de projectnaam vervat, wil dit project warmte uit water halen. Die warmte kan nadien gebruikt worden als warm water voor sanitair en voor verwarming van gebouwen. Op deze manier kan fossielvrij in verwarming (en koeling) voorzien worden, een concept dat beter bekend is onder de naam ‘aquathermie’.

 

WaterWarmth is een Europees (Interreg) project met partners uit landen van de Noordzeeregio en met complementaire bijdrages vanuit de academische, industriële en openbare sector. Het is de affiniteit met aquathermie die alle partners in dit project bindt.

Vanuit Energent zullen we de rol van energiecoöperaties in de verf zetten bij de uitrol van lokale warmtenetten, waarbij aquathermie als duurzame en fossielvrije energiebron aanwezig is. Op het einde van dit project willen we weten welke technische ontwikkeling vereist is, wat de rentabiliteit is en welk juridisch kader geldt voor warmtenetten via aquathermie. We zoeken een duidelijk antwoord hoe we deze technologie in de Gentse regio kunnen gebruiken mét een maximale betrokkenheid van burgers.

Meer info over WaterWarmth lees je op de Europese projectwebsite.