Ik word coöperant

Onze kapitaalsoproepen van het voorjaar (zowel de algemene als de lokale kapitaalsoproep in Wetteren-Wichelen) zijn intussen volgestort! Dankjewel! Een nieuwe oproep vindt waarschijnlijk na de zomer plaats.

Intussen kan je – ongeacht je woonplaats – steeds intekenen op één aandeel (€ 100), zo ben je coöperant en word je al eerste op de hoogte gebracht van een nieuwe kapitaalsoproep.

Hieronder vind je alle info over wat het precies betekent om coöperant te zijn. Heb je nog een concrete vraag, kan je ons bereiken via info@energent.be.

 

Waarom investeer je?

 • Omdat je wil meewerken aan een duurzame en klimaatneutrale samenleving.
 • Omdat je energie in handen van de burgers wil.
 • Omdat je wil dat jouw spaargeld ingezet wordt voor hernieuwbare energie en energiebesparing.
 • Omdat je er een fair dividend voor terugkrijgt (indien onze jaarcijfers dat toelaten; de voorbije vijf jaar betaalden we steeds 3% dividend)

Waarin investeert Energent?

Energent investeert rechtstreeks in projecten rond hernieuwbare energie. Als coöperant investeer je dus mee in windmolens, zonne-installaties en warmteprojecten.

Hiervoor teken je

 • De waarde van één aandeel bedraagt 100 euro. Momenteel – tussen twee kapitaalsrondes – kan je één aandeel (t.w.v. 100 euro) kopen of bijkopen. Via de nieuwsbrief verneem je wanneer een nieuwe kapitaalronde doorgaat. Iedere coöperant kan te allen tijde maximum 100 aandelen bezitten.
 • Er kunnen aandelen gekocht worden op naam van minderjarigen.
 • De aankoop van je aandelen gaat in vanaf de dag dat de registratiegegevens zijn ingevuld en het bedrag op onze rekening is gestort. Je krijgt dan een elektronisch aandeelhoudersbewijs via mail doorgestuurd.
 • Alle coöperanten hebben één stem op de algemene vergadering, ongeacht hun aantal aandelen.
 • Er zijn geen instap- of uitstapkosten. Uitstappen kan na het vijfde jaar nadat een aandeel is aangekocht.
 • Energent is een (sociale) onderneming. Winst (en ev. dividend) is dus afhankelijk van de resultaten.
 • Als het mogelijk is, wordt er jaarlijks een dividend uitgekeerd (voor een erkende coöperatie maximum 6%). De voorbije jaren betaalden we steeds een dividend van 3% uit.
 • Het dividend wordt vrijgesteld van roerende voorheffing tot een jaarlijks wijzigend bedrag.
 • Investeren in aandelen geldt als een risicobelegging
 • Een aandeel van Energent is niet verbonden aan één specifiek project. Als aandeelhouder ben je mede-eigenaar van alle installaties van onze coöperatie.

Geïnteresseerd? 

Ervaar je problemen bij het aankopen van aandelen op deze pagina’s? Contacteer ons via info@energent.be.

Documenten 

Algemene vergaderingen: Jaarrekening en Jaarverslag

Energent is een solvabele en financieel gezonde coöperatie.

Andere