De energiecoöperatie

Burgers verenigen in hun streven naar een duurzame samenleving

Waarvoor staat Energent?

Energent is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, opgericht in 2013. Als coöperatieve vennootschap verenigen we burgers in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving, via rechtstreekse participatie. Energent verzamelt geld van coöperanten dat geïnvesteerd wordt in hernieuwbare-energieprojecten, de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten. Dit lees je ook in onze statuten.

Als coöperatie onderschrijft Energent de 7 ICA-principes (International Cooperative Alliance). Energent is dus een bedrijf, maar wel één met sociaal-ecologische doelen, een transparante structuur en rechtstreekse burgerparticipatie. Alle coöperanten zijn bijgevolg mede-eigenaar van onze installaties.

Energent werkt nauw samen met andere energiecoöperaties onder de koepelorganisatie REScoop.

Waarom een energiecoöperatie?

Hernieuwbare energie is van immens belang om de klimaatverandering tegen te gaan. De energietransitie is broodnodig. Met een energiecoöperatie dragen bij tot het draagvlak voor deze energietransitie en maken we mensen energiebewuster.

Energent is een partner die nabij is, zich niet in de ‘cloud’ kan verbergen, en ten allen tijde aanspreekbaar is. De winst die Energent zoals elk bedrijf nodig heeft om te functioneren, blijft in de regio en stroomt niet weg naar het buitenland. Zo komt energie echt in handen van de burgers terecht.