Draagvlak windontwikkeling

De bouw van grote windturbines roept dezer dagen veel tegenstand op. Windturbines op land (‘on shore’) zijn echter broodnodig om de energietransitie gerealiseerd te krijgen. Van alle manieren om elektriciteit te produceren, zijn on-shore windturbines de goedkoopste en minst vervuilende. Windturbines produceren elektriciteit uit wind, een onuitputbare bron. Tijdens de productie van de stroom komen er bovendien geen fijn stof, CO2 of andere broeikasgassen vrij.

Als burgercoöperatie zetten we extra in op de organisatie van draagvlak bij windontwikkeling. Via directe burgerparticipatie worden omwonenden mede-eigenaar van de windturbine, waardoor ze niet enkel delen in de lasten, maar ook kunnen genieten van de lusten. Als burgercoöperatie besteden we heel veel aandacht aan de bezorgdheden van omwonenden en van natuur- en milieuverenigingen bij de ontwikkeling van dergelijke projecten.