Keuzelijstwarmtepompen

Energent en de energiecentrale van Stad Gent ontwikkelden samen een keuzelijst warmtepompen. Dit is een oplijsting van alle courante warmtepompsystemen met hun betekenis en hun toepassingsgebied.

De keuzelijst is gericht op de renovatie-adviseurs in Gent, en heeft als doel om de kennis van renovatie-adviseurs te verhogen en een meer uniform advies rond warmtepompen bij particulieren mogelijk te maken.

De keuzelijst zelf bevat weinig inleidende informatie, noch duidelijke visuele voorstellingen. Om deze keuzelijst toegankelijker te maken, werd daarom een opleiding van 3h gemaakt als ondersteuning.

Update: momenteel wordt bekeken in welke mate de keuzelijst warmtepompen ter beschikking kan gesteld worden aan adviseurs buiten Gent. 

Heb je na deze opleiding vragen, suggesties of bedenkingen? Contacteer dan zeker jeroen.baets@energent.be.  De keuzelijst is immers een levend document, en doel bestaat er in om deze verder te actualiseren naar gelang voortschrijdende inzichten.