Energiediensten aan de burgers

Als burgercoöperatie wil Energent meer doen dan zelf alleen investeren in hernieuwbare energie. We kiezen we bewust om burgers te stimuleren zelf minder energie te verbruiken, hun huis te isoleren en lokale hernieuwbare energie te produceren. Ons team van energie-adviseurs en renovatie-experten staat samen met onze partner-aannemers klaar om jou alle zorgen bij je renovatie uit handen te nemen! Hiervoor hebben we verschillende type projecten opgezet, die je hieronder ziet.

 

> Ik ben een Oost-Vlaamse burger en wil mijn huis duurzaam renoveren

We helpen je graag bij alle stappen van je renovatie via ons Groepsaanbod Renovatie. In samenwerking met Energiehuis Veneco, Energiehuis BEA en gemeente Sint-Martens-Latem organiseert Energent een groepsaanbod voor energiebesparende renovatie-ingrepen in maar liefst 30 gemeenten.  Afhankelijk van de regio is focust dit groepsaanbod zich op enkele specifieke ingrepen zoals spouwmuurisolatie, of glasvervanging tot een heus totaalaanbod met ook dak- of gevelisolatie, raamvervanging of  technieken als warmtepompen en ventilatie.

> Ik ben een Oost-Vlaamse burger en wil zonnepanelen op mijn dak

Met het project Zonnestad organiseert Energent een groepsaankoop zonnepanelen mét advies over jouw specifieke situatie en extra begeleiding. Alle inwoners uit Oost-Vlaanderen kunnen zich hiervoor inschrijven. Sinds de start in 2017 hebben al bijna 4.000 burgers zich aangemeld voor Zonnestad en konden onze partner-aannemers al meer dan 1.250 zonnepaneelinstallaties plaatsen!

> Ik ben een Oost-Vlaamse burger en plan een totaalrenovatie van mijn huis

Via het Europese project OSR-coop werkt Energent aan een aanbod om burgers te helpen bij een totaalrenovatie was hun huis. Hierbij starten we met een uitgebreid kennismakingsgesprek ter plaatse, zodat onze renovatie-experten het huis grondig kunnen bekijken en inschatten hoeveel en welke duurzame ingrepen nodig zijn. Daarna wordt een renovatieplan opgesteld met een overzicht van de ingrepen en mogelijke renovatiescenario’s. Dit wordt samen besproken, waarna een concreet plan van aanpak voor de renovatie opgemaakt wordt. Momenteel zoeken we hiervoor testcases (bij interesse kan je mailen naar matthias.ghyselen@energent.be).

> Ik ben een lokaal bestuur en zoek hulp bij het uitvoeren van wijkrenovatietrajecten (uit LEKP 2.1)

 

Met het project Wijkwerf probeert Energent op wijkniveau collectieve renovatietrajecten aan te bieden. Wijkwerf werkt als een uitgebreide communicatiecampagne. Hierbij zetten we in op een zo volledig mogelijke ontzorging van burgers bij de renovatie van hun huis, van A tot Z. Sinds de start in 2015 werden al 19 wijkwerven georganiseerd in en rond Gent.

Ik ben een Oost-Vlaamse burger en wil mijn huis energetisch verbeteren