Onze diensten aan de burgers

Energent wil meer doen dan zelf alleen investeren in hernieuwbare energie. Als burgercoöperatie willen we ook mensen stimuleren om zelf minder energie te verbruiken, hun woning te isoleren en lokale hernieuwbare energie te produceren.

Wijkwerf

 

Met het project Wijkwerf probeert Energent op wijkniveau collectieve renovatie aan te bieden. Hierbij zet ze in op een zo volledig mogelijke ontzorging van burgers bij de renovatie van hun woning, van A tot Z. Sinds de start in 2015 werden al 11 wijkwerven georganiseerd.

 

Zonnestad

 

Met het project Zonnestad organiseert Energent een groepsaankoop zonnepanelen, mét begeleiding. Iedereen uit Oost-Vlaanderen kan inschrijven. Sinds de start in 2017 werden al meer dan 500 zonnepaneelinstallaties geplaatst.

 

Groepsaankopen i.s.m. Veneco

 

In samenwerking met intercommunale Veneco organiseert Energent een groepsaanbod voor energiebesparende maatregelen in woningen. We voorzien een totaalaanbod van isolatie (dak, gevel, spouwmuur, zoldervloer of kelderplafond), glas- of raamvervanging en technieken als warmtepompen en ventilatie.