De Warande

Energent en Wetterse vzw DUO slaan handen in elkaar voor grote zonne-installatie

Het sport- en recreatiedomein De Warande legt op het dak van de sporthal samen met Energent, vzw DUO, gemeente Wetteren en het Autonoom Gemeente Bedrijf een installatie van 428 zonnepanelen. Ze zijn goed voor 195.000 kWh (kilowattuur) of het jaarverbruik van elektriciteit van 77 gezinnen.

‘We zijn trots’, zegt Jo Dierickx van DUO. ‘Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar na de goedkeuring in oktober 2022 ging het snel, want na vijf maanden lag de zonne-installatie op het dak.

Begin maart 2023 werden 428 zonnepanelen geplaatst en daarom deden we een kapitaalsoproep.’

Ontstaan van vzw DUO

Laten we eerst het verhaal van vzw DUO vertellen. Dat begon in het najaar van 2018.  Jo: ‘In het kader van het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, dat elk lokaal bestuur aanmoedigde om een ‘Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat’ te maken, deed gemeente Wetteren een oproep aan burgers om aan werkgroepen deel te nemen. Jammer genoeg is dat initiatief na twee vergaderingen een stille dood gestorven. Via dat initiatief hebben zeven Wetterse burgers elkaar wel gevonden. Waarom beginnen we niet zelf met een burgercoöperatie, vroegen we ons af.’

De zeven beschouwen zich als burgers die een handje willen helpen om de klimaatdoelstellingen in hun gemeente dichterbij te brengen. Ze zetten zich rond de tafel. Ook een jurist, gespecialiseerd in hernieuwbare energie, trok mee aan de kar maar wilde om deontologische redenen geen deel uitmaken van de vzw.

Samenwerken

 

DUO trad voor het eerst in februari 2020 naar buiten. ‘We wilden een burgercoöperatie worden om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen te plaatsen. We wilden uiteraard dat zoveel mogelijk burgers meededen en zelfs nog een stapje verder gaan en er ook de industrie bij betrekken. Op onze eerste vergadering waren 85 aanwezigen’, vertelt Jo tevreden.

Door corona werd alles op een laag pitje gezet. Vanuit Rescoop (koepelverenging van burgercoöperaties) kreeg DUO bovendien de melding dat er liever ingezet wordt op bestaande coöperaties, in plaats van in elke gemeente een energiecoöperatie te ondersteunen.

‘Na corona bleven we nog met drie stichtende leden over, Mark Cromphout, Karel Claus en ik. We besloten om met Energent te gaan praten. Dat gesprek in oktober 2021 verliep meteen zeer vlot en we gingen een alliantie aan. DUO staat in voor grondgebied Wetteren en Wichelen en zoekt er projecten, om ze samen met Energent te realiseren. Wij zouden er ook kapitaalsoproepen aan willen koppelen.’

De Warande, het eerste project

 

De drie leden van DUO onderhandelen met Wetteren dat sport- en recreatiecentrum De Warande als een proefproject kan gelden. Het duurde echter meer dan een jaar, voordat alles in kannen en kruiken was. Uiteindelijk kwam er groen licht toen de gemeente vernam dat Energent een samenwerking heeft met het Vlaams Energiebedrijf (VEB), waardoor alles volgens de wet op de overheidsopdrachten kon verlopen.

Energent begeleidt de bouw van de zonne-installatie en financiert ze via derde partijfinanciering. De Warande betaalt per afgenomen kilowattuur een bedrag dat goedkoper is dan de marktprijs. Energent volgt de installatie op. Na een looptijd van 15 jaar wordt de installatie zonder kosten overgedragen aan de gemeente, die ze nog tien jaar kan gebruiken.

Verankering in Wetteren

Na deze eerste geslaagde samenwerking hoopt DUO verder op vertrouwen van de gemeente te mogen rekenen.  ‘We hebben bewezen dat we dit tot een goed einde kunnen brengen’, zegt Jo. Met zijn twee kompanen kijkt hij al uit naar een volgend project. Daarom heeft DUO al opnieuw vergaderd met de schepen van Milieu en Gebouwen. ‘We spraken ook met de voorzitter van het AGB – het Autonoom Gemeente Bedrijf – en gaan na op welke manier we kunnen voortwerken. We onderzoeken welke projecten er in aanmerking komen en realistisch zijn.’ Een bijkomende troef is dat Energiehuis BEA samen met Energent een Groepsaanbod Spouwmuurisolatie organiseert in Wetteren. Zo vindt Energent een mooie verankering.

 

‘In december 2022 organiseerde DUO het eerste DUW-festival (Duurzaam Wetteren), waar we 28 coöperanten konden werven. De naam Energent vormt geen bezwaar. We leggen uit dat we de vertegenwoordigers van Energent in Wetteren zijn. We willen zoveel mogelijk projecten uitvoeren en Wetteraars laten participeren’, zegt Jo. ‘Eind 2023 organiseren we een tweede DUW-festival. Dan zetten we Zonnestad – zonnepanelen op particuliere daken – in de kijker.’

Oproep aan Wetterse inwoners

Belangrijk is dat burgers in Wetteren-Wichelen een kans krijgen om mee te participeren in Energent en het project op de Warande. ‘De  burgers kunnen het project mee helpen financieren via een kapitaalsoproep. Dit iss een primeur voor Wetteren. We hopen 150.000 euro burgerkapitaal op te halen.’

DUO denkt dat dit zal slagen. ‘Al heel wat mensen uit onze achterban hebben gezegd dat ze meedoen. We hopen ook nog veel anderen te kunnen warm maken voor dit fijne burgerproject, te meer door het beoogde dividend van 3%.  We doen in elk geval ons best’, besluit Jo Dierickx.

Op een grote drie maanden tijd werk het beoogde burgerkapitaal bijeengebracht door 313 intekenaars op de kapitaalsoproep. Een succes!

Karel Van Keymeulen – Maart 2023