Eerste Energent-café

De hoge energieprijzen en het energiesysteem van de toekomst

De voorbije maanden zijn de energieprijzen sterk gestegen. In het eerste Energent-café onderzoeken we waar die prijsstijgingen vandaan komen. En of ze iets zeggen over het energiesysteem van de toekomst en zo ja, hoe ze dat doen. De Russische inval in Oekraïne verschaft die vragen een bijkomende en prangende dimensie.

We praten met dr. Joannes Laveyne, onderzoeker aan het Elektrisch energielaboratorium (UGent), en Thijs Van de Graaf, professor internationale energiepolitiek (UGent). Zij zullen ons helpen het heden beter te begrijpen en ook een blik gooien op het energiesysteem van de toekomst. Daarnaast bekijken ze de vraag stellen wat de plaats daarin is voor de burger(coöperaties).

Het Energent-café wordt verrijkt met een tussenkomst van Bart Maris (trompettist,  winnaar cultuurprijs van Stad Gent 2021) en van Sara Salvérius (accordeoniste, winnares Flanders Folk Award 2022)

Het Energent-café is gratis en volgt de geldende coronamaatregelen. Inschrijven is wenselijk (maar niet verplicht) via https://forms.gle/5pWHNu1hZ8KgtL7MA.

Kan je er niet live bij zijn, dan kan je de streaming volgen via Zoom. De streaming verloopt enkel als een uitzending, zodat de chat niet beheerd wordt en vragen stellen via die weg niet kan.