Kaprijke – zon in handen van de burgers

Op donderdag 16 september 2021 om 19.30 uur organiseert lokaal bestuur Kaprijke in zaal SOCK (Molenstraat 28) een infoavond over de plaatsing van zonnepanelen op verschillende gemeentelijke gebouwen. De plaatsing past in een breder toekomstgericht samenwerkingsproject tussen burgercoöperatie Energent en Kaprijke.

Gebouwen

Er worden zonnepanelen geplaatst voor de lokale energievoorziening van: administratief gebouw OCMW, sporthal Lembeke, WZC De Boomgaard, GAW De Joker, het depot van de technische dienst, het IBO en het administratief centrum

Enkele cijfers

  • De installaties produceren in totaal jaarlijks 200.000 kWh bijkomende groene stroom op de sites. Dat is het verbruik van zo’n 57 huishoudens.
  • In totaal worden 615 zonnepanelen geplaatst verspreid over alle daken.

Mee investeren?

Binnen dit project worden zonnepanelen geplaatst op in totaal zeven gemeentegebouwen. We gaan in functie hiervan op zoek naar burgers die zich sterk willen inzetten voor hernieuwbare energie en/of hun geld willen beleggen in een leefbare toekomst. Kaprijke wil zo een voorbeeldrol opnemen in de productie van groene stroom, in coöperatie met zijn burgers.

Dat is zowel voor jou als investeerder, als voor de gemeente een goede zaak:

  • Je kan je spaargeld nuttig beleggen, en meteen bijdragen aan een wereld waar we volop inzetten op duurzame energie.
  • Lokaal bestuur Zelzate kan het vrijgekomen geld investeren om gemeentelijke  te renoveren en klimaatvriendelijker te maken.

Zelf investeren in dit project kan je via www.energent.be/aandelen vanaf 100 EUR per aandeel.