Proefproject in Mariakerke

Energent voert, in navolging van het Buurzame Stroomproject een proefproject uit in de Gentse deelgemeente Mariakerke. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van Stad Gent en heeft heeft enerzijds als doel om hernieuwbare energie te verhogen in de wijk Mariakerke, en anderzijds praktijkkennis op te doen rond diverse thema’s.

Beslissingsboom warmtepompen

In de markt zijn momenteel een hele reeks warmtepompen te vinden, zowel hybride (in heel veel varianten) als volledig elektrische technologie, zowel lucht- als watertechnologie, zowel systemen voor vloerverwarming als radiatoren als ventilo-convectoren. Met deze beslissingsboom moet het voortaan gemakkelijker zijn om een goede, toekomstgerichte keuze te maken.

Zie deze link voor meer info, incl. de opleiding.

Proefproject warmtepompen

Met deze praktijktest worden verschillende types warmtepompen getest en vergeleken voor verschillende types woningen. We besteden veel aandacht aan monitoring en dataverzameling zodat we met deze test veel kennis opdoen over de optimale instelling van het verwarmingssysteem. We luisteren ook naar de bewoners en hun ervaringen: hoe loopt het voor hen?

Mariakerke werd aangeduid als pilootwijk om hierover proeftuinen op te zetten. In de loop van 2022 werden 8 woningen geselecteerd voor het testproject. Ten laatste in februari 2023 zijn deze warmtepompen geïnstalleerd en operationeel.

In het najaar van 2024 worden de resultaten van dit proefproject opgeleverd. De conclusies integreren we in ons renovatieadvies. Zo hopen we alle Gentenaren nog beter te kunnen adviseren over warmtepompen.

Proefproject thuisbatterijen

Met deze praktijktest wordt de werking en het nut van thuisbatterijen geanalyseerd in heel verschillende woonsituaties. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen met veel en weinig zonnepanelen, met hoog en laag verbruik, met veel verbruik overdag en weinig verbruik overdag.

In de loop van 2022 werden hiervoor 20 woningen geselecteerd waar een Huawei LUNA 5 kWh batterij geplaatst wordt.  In elk van deze woningen zal getracht worden om het zelfverbruik van de zonnepanelen te maximaliseren en tegelijkertijd de piekbelasting op het net te beperken (en zo het capaciteitstarief te ontlopen).

Zoveel mogelijk zonnepanelen in Mariakerke

Dit project heeft als bijkomende doelstelling om minstens 100 zonnepaneelinstallaties te realiseren in Mariakerke voor eind 2023. Deze doelstelling wordt gerealiseerd via de groepsaankoop Zonnestad.

Daarnaast zal voor elk bedrijf in de wijk een berekening gedaan worden voor de plaatsing van zonnepanelen, ofwel door zelf te investeren, ofwel door de investering te laten doen door Energent.

Warmtepomp pakketten

Energent zal via dit project ook een vooronderzoek doen naar geïntegreerde dienstverlening rond de plaatsing van warmtepompen. Een warmtepomp gaat immers gepaard met heel wat uitdagingen (financiering, elektrische verzwaring, voldoende isolatie, onderhoud, etc.) en het integreren van deze uitdagingen zou de drempel kunnen verlagen voor de aanschaf ervan.

*In Buurzame Stroom onderzocht Energent, in opdracht van Stad Gent, hoe zonnepanelen kunnen worden gerealiseerd bij minder evidente groepen zoals appartementen, huurwoningen, sociaal kwetsbare gezinnen enz. Voor meer informatie over het project en de resultaten, kan je terecht op deze pagina. In oktober 2021 besliste Stad Gent dit praktijkonderzoek verder te zetten, maar deze keer in Mariakerke.