Interreg – cVPP

Wat is cVPP

Een cVPP (community Virtual Power Plant of virtuele energiecentrale) is een energiecentrale die is opgebouwd uit een netwerk van lokale energieproductie (bijv. zonnepanelen), opslag (bijv. huisbatterijen) en verbruik, dat gecontroleerd wordt door een slim ICT-systeem. Dit slimme systeem zorgt ervoor dat productie en verbruik beter op elkaar worden afgestemd en het elektriciteitsnet niet wordt overbelast. Dit is broodnodig in een energiesysteem dat langzaam aan plaats maakt voor meer centrale en decentrale hernieuwbare energie.

Met dit Interreg NWE project werd onderzocht in hoeverre energiegemeenschappen (o.a. burgercoöperaties zoals Energent) zelf een VPP kunnen uitbouwen. Vandaar de naam community VPP.

 

cVPP in Gent

Eén van de 13 huisbatterijen die deel uitmaken van de cVPP test-opstelling
Eén van de 13 huisbatterijen die deel uitmaken van de cVPP test-opstelling
Het dashboard voor gebruikers van de cVPP test-opstelling
Het dashboard voor gebruikers van de cVPP test-opstelling

In de Dampoortwijk bouwde Energent een test-opstelling voor een cVPP in de Spijkstraat en de Engelstraat.  Hiervoor werden 16 batterijen van 6,6 kWh geïnstalleerd bij 13 gezinnen en één bedrijf. Deze batterijen, en de gekoppelde zonnepaneel installaties, zijn nu virtueel aan elkaar verbonden met een slim EMS systeem (Energy Management System). Dit EMS systeem, opgebouwd met behulp van de UGent, test verschillende activiteiten die relevant kunnen worden in het toekomstig energiesysteem. 

Enerzijds werden tests uitgevoerd rond peak shaving (met zonnepanelen) en spanningscontrole. Deze hebben tot doel om te onderzoeken in welke mate wijkbewoners in staat zijn om netproblemen mee op te lossen. In de genoemde straten is het elektriciteitsnet immers zwak, waardoor zonnepaneel-installaties kunnen uitvallen, als er te veel stroom wordt geproduceerd. Dit kan met slimme controle van batterijen en zonnepanelen opgelost worden.

Anderzijds werden tests uitgevoerd rond collectief eigenverbruik. Hier wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van het net.

 

 

Meer info over het project

Acht Belgische, Nederlandse en Ierse partners namen deel aan het project dat liep tot midden 2022. Naast een cVPP in Gent, wordt ook geëxperimenteerd met een cVPP in Loenen (Nederland) en Tipperary (Ierland). De coördinatie gebeurt door de  Technische Universiteit Eindhoven.

Het partnerschap krijgt een Europese subsidie van 3.663.205,49 EUR. Als het model werkt, zal het worden uitgerold naar andere steden. In dit kader werd in 01/2020 een verlenging van het project goedgekeurd.

De resultaten van dit project zijn te volgen op de algemene cVPP website (zie onder).